Tidigare utställningar

Munch! — Nietzsche, Thiel och Nordens störste konstnär

9 februari – 12 maj 2013

För att fira 150-årsjubileet av Edvard Munchs födelse gör vi på Thielska Galleriet den största satsningen i museets historia med en utställning med måleri och grafik av Munch. I utställningen visas ett tjugotal oljemålningar samt 95 blad ur Munchs grafiska produktion. Med anledning utställningen har Thielska Galleriet lånat in verk från flera samlingar. Dessa bidrar, vid sidan om galleriets egen samling och den utställda grafiken, till att skapa en översikt över Munchs motivkrets från 1890-talet fram till 1916.

Munch! — Nietzsche, Thiel och Nordens störste konstnär tar sin utgångspunkt i konstnärens berömda monumentala postuma porträtt av epokens store europeiske filosof Friedrich Nietzsche, beställt av bankiren och mecenaten Ernest Thiel 1905, på inrådan av Nietzsches beryktade syster Elisabeth Förster-Nietzsche. Thiel var en hängiven beundrare av Nietzsche och såg i Munch den främste uttolkaren av dennes ande och tankevärld. Nietzsche gav uttryck för den grundsyn som mot seklets slut kom att förnya konsten. Munchs klassiska ord ”Jag målar inte vad jag ser. Jag målar vad jag såg”, uttrycker väl tidens anda.

Ernest Thiel var under några betydande år Edvard Munchs viktigaste beskyddare och mecenat och kom att bygga upp den förnämsta Munch-samlingen utanför Norge i Thielska Galleriet. I samlingen ingår utöver Nietzsche-porträttet bland annat nyckelverk som Förtvivlan (1892, den första versionen av Skriet, vilken målades året därpå 1893), På Bron (1903) och Det sjuka barnet (1907). Utöver Thielska Galleriets unika samling om tolv oljemålningar samt nittiofem (ursprungligen 99) grafiska blad visas utvalda konstverk inlånade från Munch-Museet och Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i Oslo, Moderna Museet och Prins Eugens Waldermarsudde från Sverige samt från privata samlare. Även Nietzsches dödsmask, en gåva till Thiel från Nietzsches syster Elisabeth Förster-Nietzsche, ingår i utställningen.

Ernest Thiels stora mecenatgärning, vid sidan av uppbyggnaden av sin konstsamling i Thielska Galleriet, gällde Nietzsche-arkivet i Weimar, under ledning av Nietzsches beryktade, sedemera stigmatiserade syster Elisabeth Förster-Nietzsche. För att säkra arkivets framtid donerade Ernest Thiel, som även översatte flera av Nietzsches texter till svenska, hela 300,000 riksmark — en enorm summa — för att  hylla minnet av "... den man till vilken jag står i större tacksamhetsskuld än till någon annan människa” (ur brev från Thiel till Munch 1905). Elisabeth Förster-Nietzsche var, till skillnad från sin bror Friedrich Nietzsche, antisemit och sedemera övertygad nazist. Ernest Thiel, som till sin börd på mödernet var judisk, bröt efter nazisternas maktövertagande kontakten med Elisabeth Förster-Nietzsche.

I samband med utställningen ger Thielska Galleriet ut en katalog författad av Munch-forskaren och konsthistorikern Hilde Marie Jamessen Rognerud, Master of Fine Arts vid universitetet i Oslo. Rognerud bidrar med två texter som utgår från hennes forskning kring Edvard Munchs porträtt av den tyske filosofen Friedrich Nietzsche beställda av bankiren Ernest Thiel.

Läs mer om Rogneruds texter här.