Stiftelsen

Thielska Galleriets huvudman är en statlig stiftelse, som bildades 1924, med ändamålet att förvalta fastigheten och samlingarna och bevara samt visa dessa för allmänheten. Stiftelsen leds av en styrelse som består av fem ledamöter vilka utses av regeringen. Verksamheten finansieras av ett årligt statsanslag och av entréintäkter, uthyrning av lokalerna, försäljning av butiksprodukter och av sökta medel från olika stiftelser och fonder. Thielska Galleriet är ett statligt byggnadsminne sedan 1958 och förvaltas av Statens Fastighetsverk, men under 2021 kommer stiftelsen att överta ägandet och förvaltningen. Marken arrenderas av Kungliga Djurgårdsförvaltningen.

Stiftelsens styrelse

Mats Lindberg, ordförande
Ekonom

Gabriel Karlberg, ledamot
Entreprenör

Magdalena Malm, ledamot
Curator

Martin Sundin, ledamot
Generaldirektör, Institutet för språk och folkminnen

Viktoria Walldin, ledamot
Socialantropolog och partner, White arkitekter

Åsa Cavalli-Björkman, adjungerad sekreterare
Museichef Thielska Galleriet

Postadress
Thielska Galleriet
Sjötullsbacken 6-8
115 25 Stockholm

Organisationsnummer
802005-9245

Stöd
Vill Du stödja Thielska Galleriets verksamhet och bidra till att museet bevaras för framtiden? Läs mer