Om Thielska

Thielska Galleriet är ett konstmuseum vackert beläget i en muromgärdad park ute på Blockhusudden på Djurgården i Stockholm. Huset skapades för bank- och finansmannen Ernest Thiels storslagna konstsamling, ritades av Ferdinand Boberg och stod klart 1907. Museet Thielska Galleriet var konstmecenaten Ernest Thiels hem fram till 1924 och är i stort sett bevarat i sitt ursprungliga skick.

Den unika samlingen från förra sekelskiftet innehåller konstverk av bland annat Bruno Liljefors, Edvard Munch, Eugène Jansson, Carl Larsson, August Strindberg och Anders Zorn. Samlingen och huset bildar en vacker enhet. Det övre planet har utformats efter Thiels idé om två stora salar "vars väggar skulle täckas med tavlor". De båda salarna, och den stora Munchsalen, får vackert dagsljus från glastak. I tornrummet finns Nietzsches dödsmask och grafik av Edvard Munch. På nedre plan finns galleridelen som består av 5 rum i fil, tidigare familjen Thiels sovrum. Här visas de tillfälliga utställningarna. Den gamla intendentbostaden, tidigare storkök med pigkammare, används numera som café.

Byggnadernas olika delar har adderats till varandra på ett sätt som för tankarna till såväl italiensk renässans som till sydeuropeisk och orientalisk byggtradition. Lika relevant är dess samhörighet med den speciella form av sen jugend som företräds av den så kallade Wienskolans arkitektur. Den utmärks av geometriskt och kubiskt uppbyggda former och rena ytor med sparsam dekor.

I den kuperade parken finns skulpturer av bland annat Auguste Rodin, Tobias Sergel och Gustav Vigeland. Ernest Thiels urna är gravsatt i klippan under Rodins skulptur Skuggan.