Tillgänglighet

tg_trappa

Thielska Galleriet är tyvärr ännu inte helt anpassat för besökare med funktionshinder. Museet saknar bland annat handikapptoalett och hiss. Entrén innehåller flera trappor, dock med låga trappsteg. Samtliga trappor har räcken med handledare. Under sommarhalvåret kan det vara enklare att gå in i museet via den bakre entrén mot parksidan där trappstegen är färre. Välj i så fall att gå runt huset på gången till vänster sett från huvudentrén.

På entréplan finns butik, café och tillfälliga utställningar. Två och tre trappor upp främst den fasta utställningen med verk ur samlingarna. Där äger även museets programkvällar oftast rum. Thielskas toaletter är belägna precis innanför entréporten och vid samlingarna på plan två. Ett antal parkeringsplatser finns direkt utanför museets grind.

Hör av er innan ert besök om ni har frågor rörande museets tillgänglighet. Våra museivärdar är gärna behjälpliga.

Läs om våra försiktighetsåtgärder med anledning av pandemin här.