Aktuella utställningar

"Spegling är första steget mot konst" – Tora Vega Holmström

10 september 2022 – 29 januari 2023

I höst visar Thielska Galleriet den första separatutställningen i Stockholm sedan 1945 med den banbrytande modernisten Tora Vega Holmström (1880-1967). Hennes konstnärskap domineras av kraftfulla porträtt och expressionistiska experiment. Under en resa till Finland 1912 ägde Holmströms koloristiska frigörelse rum – som hon själv skrev: ”Spegling är första steget mot konst.” Därefter gav målningar som Främlingar (1913-14) och Utanför ett musikcafé, Biskra (1929) konstnären ett nationellt, och i viss mån internationellt, genomslag efter att de visats på utställningar i London och Paris.

Läs mer

Målaren Akke Kumlien. Stunder av vardagslycka

11 juni – 6 november 2022

År 1946 utsågs konstnären Akke Kumlien (1884–1949) till intendent på Thielska Galleriet, vilket innebar att museet också blev hans bostad. Här bodde han tillsammans med sin familj fram till sin hastiga bortgång 1949. Familjen bestod av hustrun i andra äktenskapet, Anna Lena Kumlien, och den tioåriga dottern Anne-Marie (Amie), som i vuxen ålder skulle göra karriär som politiskt engagerad textilkonstnär, då med namnet Maria Adlercreutz.

Det spatiösa ateljérum med fönster mot norr som idag rymmer museets café och restaurang inreddes för en konstnär med staffli och målarhurts. Akke Kumlien värnade sin identitet som fri konstnär och när han tog emot pressen gjorde han det hellre i målarrock än i slips och kostym.

Utställningen Stunder av vardagslycka omfattar ett femtiotal målningar, fotografier och konstnärsmaterial och är den hittills största som gjorts med konstnären. Inlånen kommer från en rad privatpersoner, från Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Akademien för de fria konsterna och Moderna Museet. Utställningen visas i en avdelning intill Salongen på ovanvåningen – i det så kallade Söderbergrummet och passagen utanför.

Läs mer