Aktuella utställningar

När Japan kom till Värmland. Japonism hos Rackstadkonstnärerna 1880–1920

17 februari–3 juni 2018

Den japanska estetikens svepande linjer, asymmetrier och betoning på ornamentik fick stort inflytande på smak och stil i Europa vid förra sekelskiftet. Redan på 1870-talet lanserades i Frankrike termen japonism för att beskriva fenomenet.

Efter 250 år av isolering hade Japan år 1854 öppnat sina gränser mot omvärlden. Kännedom om landet började spridas genom konst och konsthantverk som visades på utställningar och i konsttidskrifter. Västvärlden fängslades av vardagsscenerna och naturlyriken i de japanska träsnitten (ukiyo-e) , men också av det japanska konsthantverket med sina skulpterade blommor, drakar, insekter och havsmotiv.

Läs mer