Aktuell utställning

ETT HEM

9 april - 21 augusti 2022

Under en intensiv period vid förra sekelskiftet skapade Signe Maria och Ernest Thiel en av Sveriges finaste och mest omfattande samlingar med nordisk samtidskonst. När konstsamlingen vuxit sig för stor för familjens våning på Strandvägen vände de sig till arkitekten Ferdinand Boberg. Han ritade det vita palats på södra Djurgården som i dag är Thielska Galleriet. Kombinationen utställningsrum och hem var central i utformningen av huvudbyggnaden, som stod klar 1907. I ett samtal med Boberg sa Thiel: ”Jag vill ha ett hem dekorerat med tavlor på alla väggarna, det skall vara trivsamt, jag vill bo där.”

Ett hem utgår från att Thielska Galleriet en gång var en bostad och syftar till att undersöka och förstärka museets identitet som både hem och galleri. Temat belyses i ett historiskt platsspecifikt ljus och ur samtida perspektiv. I likhet med paret Thiel inkluderar vi samtidskonsten och har bjudit in sju konstnärer som på olika sätt reflekterar över vad ett hem är; Juan-Pedro Fabra Guemberena, Linda Hofvander, Lap-See Lam, Berit Lindfeldt, Sirous Namazi, Petronella Petander och Helene Schmitz.

Läs mer

Målaren Akke Kumlien. Stunder av vardagslycka

11 juni – 6 november 2022

År 1946 utsågs konstnären Akke Kumlien (1884–1949) till intendent på Thielska Galleriet, vilket innebar att museet också blev hans bostad. Här bodde han tillsammans med sin familj fram till sin hastiga bortgång 1949. Familjen bestod av hustrun i andra äktenskapet, Anna Lena Kumlien, och den tioåriga dottern Anne-Marie (Amie), som i vuxen ålder skulle göra karriär som politiskt engagerad textilkonstnär, då med namnet Maria Adlercreutz.

Det spatiösa ateljérum med fönster mot norr som idag rymmer museets café och restaurang inreddes för en konstnär med staffli och målarhurts. Akke Kumlien värnade sin identitet som fri konstnär och när han tog emot pressen gjorde han det hellre i målarrock än i slips och kostym.

Utställningen Stunder av vardagslycka omfattar ett femtiotal målningar, fotografier och konstnärsmaterial och är den hittills största som gjorts med konstnären. Inlånen kommer från en rad privatpersoner, från Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Akademien för de fria konsterna och Moderna Museet. Utställningen visas i en avdelning intill Salongen på ovanvåningen – i det så kallade Söderbergrummet och passagen utanför.

Läs mer