Kontakt

08-662 58 84
info@thielskagalleriet.se

Bokningar
070-749 47 01 (tel. tid tis-fre kl 10-15)
samuel.smith@thielskagalleriet.se

Press
070-845 60 87
sophie.allgardh@thielskagalleriet.se

Besöksadress
Thielska Galleriet
Sjötullsbacken 8
Kungliga Djurgården, Stockholm

Postadress
Thielska Galleriet
Sjötullsbacken 6-8
115 25 Stockholm

Digital faktureringsadress (för fakturor i PDF-format)
inbox.lev.852851@arkivplats.se

Organisationsnummer
‍802005-9245


Personal

Åsa Cavalli-Björkman
Museichef
070-278 55 53
asa.cavalli-bjorkman@thielskagalleriet.se

Sophie Allgårdh
Intendent
Kommunikation | Press | Program
070–845 60 87
sophie.allgardh@thielskagalleriet.se

Andreas Bertman
Utställningskoordinator
073-539 08 43
andreas.bertman@thielskagalleriet.se

Madeleine Parker (delvis tjänstledig)
Koordinator
Butik | Fastighet | Säkerhet
072–505 86 64
madeleine.parker@thielskagalleriet.se

Cecilia Rainer
Museiassistent
Administration | Digital kommunikation | Webbshop
073-973 36 51
cecilia.rainer@thielskagalleriet.se

Samuel Smith
Vik. koordinator
070-749 47 01
samuel.smith@thielskagalleriet.se


Digitalisering av samlingarna
Hemmuseum som digitalt kulturarv

Projektledare Charlotta Nordström
charlotta.nordstrom@thielskagalleriet.se


Styrelse

Peter Egardt, ordförande
Annika Öhrner, vice ordförande/ledamot
Jeanette Carlsson Hauff, ledamot
Martin Sundin, ledamot
Viktoria Walldin, ledamot

Läs mer


Thielska Galleriets vänner

Thielska Galleriets Vänner bildades 1978 med syfte är att stödja Thielska och som medlem gör du en viktig insats för museet. Läs mer

vanforening@thielskagalleriet.se