Kommande utställningar

Minnets kläder. Tonie Lewenhaupts modesamling

17 juni – 1 oktober 2017

Kläder gestaltar sin samtids frågor om identitet, ekonomi och estetik  men bär också på sin egen historia. Dräkthistorikern, modetecknaren, journalisten och författaren Tonie Lewenhaupt har under tjugo års tid skänkt en omfattande samling av modedräkter ur den europeiska modehistorien till Röhsska museet. I nära samarbete med Tonie Lewenhaupt öppnar Thielska Galleriet den 17 juni en utställning som utgår från donationen och hennes senaste bok Minnets kläder.

Utställningen presenterar en modeexposé över 100 år, med modedräkter från 1890-talet framtill 1990-talet där flera framstående modeskapare står i fokus. I utställningen presenteras också några av Tonie Lewenhaupts originalcollages från boken Minnets kläder (Bokförlaget Arena). På Thielska Galleriet – tidigare ett hem för bankiren och konstmecenaten Ernest Thiel – får dräkterna en personlig inramning samtidigt som de levandegör rummen och påminner om att denna privatvilla också var en plats där konstnärer, skådespelare, författare, arkitekter, konstkritiker och konstsamlare kom för att mötas, synas och visa upp sig.  Tonie Lewenhaupt har en bakgrund som framgångsrik modetecknare och har sedan 1980-talet gett ut en rad modehistoriska böcker.

Moments – Ögonblick. Skulpturer av Karin Wiberg

1 juni–1 oktober 2017

Karin Wibergs karaktärsfulla skulpturer av människor och djur tycks uppfyllda av lugn och eftertänksamhet. Med sin konst vill hon låta besökaren uppleva ögonblick fyllda av känslor och tankar. Under sommaren tar skulpturerna plats i olika delar av parken på Thielska, de leder en vandring som låter besökaren upptäcka lite oväntade platser – några står väl synliga andra mer dolda. Utställningen bli en möjlighet att sakta ner och njuta av platsen och atmosfären i möte med skulpturerna.

Läs mer om Karin Wiberg

Fri entré till utställningen i parken.

Helga Henschen

14 oktober 2017–21 januari 2018

Thielska Galleriet visar en retrospektiv utställning om Helga Henschens konstnärskap (1917–2002) i samband med hennes 100- årsjubileum. Helga Henschen arbetade i olika medier och i utställningen finns målningar, skulpturer, affischer, illustrationer och karikatyrer från 1940-tal till och med 1990-tal. Kraftfulla solgudinnor, beskyddande tjurar och barn med fåglar samsas med frispråkiga tanter och handskrivna budskap om omsorg, gemenskap och politiskt engagemang.

Helga Henschen var barnbarn till Ernest Thiel och har därmed en personlig koppling till Thielska Galleriet. Hennes mångsidiga konstnärskap hade ett stort genomslag i Sverige under 1970- och 80-talen både med färgrika konstverk i offentlig miljö och satiriska rutor i tidningarna.  Dess avväpnande underfundiga ton har aktualitet än idag.