Samlingarna

År 1896 köpte Ernest Thiel den stora målningen Morgonstämning vid havet av Bruno Liljefors. Det kom att bli början på ett intensivt konstsamlande som snart skulle göra våningen på Strandvägen för liten. “Jag vill ha ett hem dekorerat med tavlor på alla väggarna, det skall vara trivsamt, jag vill bo där”, skrev Thiel till den arkitekt han valt för sitt nya hem; Ferdinand Boberg.

Under åren 1904-07 lät Ernest Thiel uppföra sitt vita palats ute på Blockhusudden på Djurgården för sin familj och stora konstsamling. Det övre planet utformades efter hans idé om två stora gallerisalar. Thiel var konstmecenat för sin egen generations konstnärer. Nästan alla som han understödde blev hans nära vänner och bland dessa kan nämnas Eugène Jansson, Carl Larsson och Bruno Liljefors. Även danska och norska konstnärer umgicks i Thiels galleri, till exempel Edvard Munch.

I dag finns förutom de två stora salarna även den praktfulla Munchsalen. Carl Larsson och Hjalmar Söderberg har fått ge namn åt egna rum. Två tornrum finns högst upp i byggnaden, varav ett med Nietzsches dödsmask och grafik av Edvard Munch.

Den unika konstsamlingen från förra sekelskiftet innehåller verk av bland andra Bruno Liljefors, Ernst Josephson, Eugène Jansson, Carl Larsson, August Strindberg och Anders Zorn. Men även verk av utländska konstnärer som Edvard Munch, Paul Gauguin och Henri Toulouse-Lautrec. Ett flertal skulpturer av till exempel Auguste Rodin och Gustav Vigeland finns utplacerade i parken. Samlingarna, huset och parken bildar en vacker enhet.

Thielska Galleriet öppnade för allmänheten 1925, efter att den svenska staten hade förvärvat byggnaderna med konstsamlingen, möbler och andra inventarier.

Läs mer om bankiren och konstmecenaten Ernest Thiel

Sedan april 2021 finns museets samlingar med måleri, skulptur, grafik, teckningar, möbler, konsthantverk och brev sökbara på den nya digitala plattformen Sök i samlingarna och arkivet