Bildanvändning och upphovsrätt

Thielska Galleriet är en verklig bildskatt. Vill du använda bilder ur samlingarna och arkivet?  Från och med 26 april 2021 är bilderna nedladdningsbara i medelupplöst format (JPG) via den digitala tjänsten Sök i samlingarna och arkivet på museets webbplats. Ett urval bilder i högupplöst format (TIF)  är också fria att ladda ner och använda via Wikimedia Commons. Dessa tillhör Public Domain och utgör en del av vårt gemensamma kulturarv. Vem som helst kan använda bilderna fritt till alla ändamål.

Ungefär 100 bilder i söktjänsten Sök i samlingarna och arkivet är fortfarande skyddade av Bildupphovsrätt i Sverige (tidigare BUS) och är markerade i söktjänsten med: ”© Artist's Name/Visual Copyright Society in Sweden” (En) resp. ”©Konstnärens namn/Bildupphovsrätt i Sverige” (Sv). ”Konstnärens namn” i märkningen är en påminnelse att skriva ut upphovspersonens namn.

Spridningen och användningen av upphovsrättsskyddade bilder är inte kostnadsfri och användaren ansvarar för att kontrollera eventuell upphovsrätt hos Bildupphovsrätt i Sverige. Bilderna är i huvudsak tagna av Tord Lund och Per Myrehed men ägs av Thielska Galleriet.

Bilder av möbler och inventarier tillhör Public Domain, då samtliga möbler och hantverk är tillverkade av upphovspersoner som varit döda i mer än 70 år. För att fritt kunna återge och använda bilder av brev, vykort och handskrifter såsom anteckningar, kartor och skisser ska upphovspersonen ha varit avliden i mer än 70 år.

Samtliga fotografier i arkivet är tagna för över 50 år sedan och är därmed fria från upphovsrätt. De fotografier som har verkshöjd är tagna av upphovspersoner som varit döda i mer än 70 år. Den avporträtterade äger rättigheten till sina beställda porträttbilder, såvida personen inte är avliden sedan 70 år eller mer. Om den avbildade är i livet ska samtycke finnas.

Endast tidningsurklipp äldre än 115 år publiceras i Sök i samlingarna och arkivet, vilket är den princip Kungliga Biblioteket följer när de digitaliserar svenska dagstidningssidor.

Kostnad för administrativ avgift (momsfritt)

  • En hanteringsavgift på 1000 kr/bild gäller vanligen för bilder som ännu ej finns tillgängliga digitalt för allmänheten.
  • Konstverk kan fotograferas efter begäran, beställaren står för omkostnader. Kontakta oss för prisuppgift.
  • Bilden skickas högupplöst till önskad e-postadress med Sprend eller liknande e-posttjänst.
  • Kontakta museet med din förfrågan per e-post.
  • Uppge vilken/vilka bilder eller motiv du söker. Ange även fakturaadress, kontaktperson och kontaktuppgifter.

Kontaktuppgift gällande bilder: kommunikation@thielskagalleriet.se

Vid användning av bild till publikation eller dylikt, vänligen sänd ett exemplar av publikation/produkt till museets arkiv.

Postadress
Thielska Galleriet
Sjötullsbacken 6-8
SE-115 25 Stockholm