Thielska Galleriet

Thielska Galleriet är ett konstmuseum i ett vitskimrande palats, vackert beläget i en muromgärdad park ute på Blockhusudden på Djurgården i Stockholm. Huset skapades för bank- och finansmannen Ernest Thiels och hans hustru Signe Maria Thiels enastående konstsamling, ritades av arkitekten Ferdinand Boberg och stod klart 1907. Thielska Galleriet var familjen Thiels hem fram till 1924 och är i stort sett bevarat i sitt ursprungliga skick.

Museets fantastiska konstsamling från förra sekelskiftet innehåller främst verk av välkända nordiska konstnärer som Bruno Liljefors, Edvard Munch, Eugène Jansson, Carl Larsson, August Strindberg och Anders Zorn, men även av samtida europeiska mästare som Paul Gauguin och Henri de Toulouse-Lautrec. Samlingen och huset bildar en vacker enhet. Det övre planet har utformats efter Ernest Thiels idé om två stora salar "vars väggar skulle täckas med tavlor" och samtidigt användas som matsal och salong. De båda salarna, och den senare tillbyggda Munchsalen, får vackert dagsljus från glastak. Här visas stora delar av konstsamlingen med fokus på nationalromantiska landskap och konstnärsporträtt. Vännerna Carl Larsson och Hjalmar Söderberg har fått ge namn åt egna rum och högst upp i huset finns två tornrum där ett visar Nietzsches dödsmask och grafik av Edvard Munch. På nedre plan, i familjen Thiels före detta sovrum, visas olika tillfälliga utställningar. Den gamla intendentbostaden, tidigare storkök med pigkammare, används numera som café.

Matsalen på Thielska Galleriet

Byggnadernas olika delar har adderats till varandra på ett sätt som för tankarna till såväl italiensk renässans som till sydeuropeisk och orientalisk byggtradition. Lika relevant är dess samhörighet med den speciella form av sen jugend som företräds av den så kallade Wienskolans arkitektur. Den utmärks av geometriskt och kubiskt uppbyggda former och rena ytor med sparsam dekor.

I Thielska Galleriets lummiga och kuperade park med vacker utsikt över omgivningarna är flera skulpturer placerade av bland andra Auguste Rodin, Tobias Sergel och Gustav Vigeland. Ernest Thiels urna är gravsatt i klippan under Rodins skulptur Skuggan. Läs mer om skulpturparken

Auguste Rodins Skuggan i skulpturparken.