Lediga tjänster

Inga lediga tjänster finns för närvarande.

Museet tar emot praktikanter från universitet och högskola under vår- och höstterminerna där praktiken ryms inom utbildningen. För närvarande är det lång handläggningstid för inkomna ansökningar och det kan dröja innan vi har möjlighet att återkomma.

Förfrågan om praktik skickas till museichef Åsa Cavalli-Björkman:
asa.cavalli-bjorkman@thielskagalleriet.se