Utlån ur samlingarna

Thielska Galleriet lånar kontinuerligt ut föremål ur samlingarna till museer och andra konstinstitutioner i Sverige och utomlands. Om din organisation är intresserad av att låna verk ur museets samlingar behöver vi din ansökan minst sex månader innan utställningens öppningsdatum. Lån beviljas ej till privatpersoner. På grund av pandemin är det för närvarade lång handläggningstid för inkomna låneansökningar.

Ansökan ska innehålla följande information:

·  utställningens titel och period.

·  namn på låntagande institution och utställningsplats.

·  beskrivning av utställningskonceptet samt motivering till lånet.

·  förteckning över önskade föremål med Thielska Galleriets inventarienummer.

·  uppgifter om utställningslokalernas standard och säkerhet.

·  kontaktuppgifter till utställningsansvarig och/eller handläggare.

Om konstverket ingår eller planeras att ingå i Thielska Galleriets egen verksamhet har detta prioritet. Ibland kan utlån nekas då egna projekt tar all tid i anspråk.

 

Ansökan skickas med post till:
Museichef Åsa Cavalli-Björkman
Thielska Galleriet
Sjötullsbacken 6-8
115 25 Stockholm

Vid frågor kontakta:
asa.cavalli-bjorkman@thielskagalleriet.se