Gravitational Ripples (Working-with) : En dialog om spiritualitet, vetenskap och konst i en post-human samtid

Välkommen till ett samtal med konstnären Lea Porsager och forskaren Cecilia Åsberg om jordkonstverket Gravitational Ripples och metoden Working with. Samtalet kommer att kretsa kring konst, spiritualitet och naturvetenskap. Med inspiration av eko-feministiska tankegångar utmanas föreställningen om en värld uppdelad mellan natur och kultur, och där människan är i centrum.

Lea Porsagers arbetsmetod ”Working-with” fokuserar på samspel mellan natur, anda och vetenskap. Konstnären är inspirerad av vetenskapliga observationer av gravitationsvågor och tänkare som Karen Barad och Donna Haraway och betonar att vi är en del av en större sammanhängande organism och av kosmos. Likaså beskriver Cecilia Åsberg hur miljön finns i oss på samma sätt som människan är en del av miljön. Vi är sammanflätade med andra system, varelser och teknologier, vilket skapar förutsättningar för att begripa det obegripliga, något som även jordkonstverket Gravitational Ripples vittnar om. Efter samtalet besöker vi konstverket tillsammans, som beläget på några minuters gångavstånd från Thielska galleriet.

Jordkonstverket Gravitational Ripples av Lea Porsager utgår från det kosmiska fenomen som Einstein förutspådde redan år 1916. Det handlar om de pulserande rörelser som är en del av allt liv i universum, både i mikro- och makroformat. Fenomenet uppmättes vetenskapligt först hundra år senare och blev då en av 2016 års största vetenskapliga upptäckter. Verket söker förmedla de energier som uppstår när naturens krafter sätts i rörelse och samtidigt naturens egen förmåga att läka och återställa sår efter plötsliga händelser. Gravitational Ripples berättar om det ständiga och eviga samspelet mellan människa och natur.

Samtalet är ett samarbete med Thielska galleriet och hålls på engelska.  

O.S.A senast den 26 maj till assisterande curator Elena Jarl via mejl: elena.jarl@statenskonstrad.se
Mer information om verket finns på Statens Konstråds hemsida.

Program 28 maj

15:45 Samling Thielska galleriet, Munchsalen

16:00 Välkomstord och introduktion (Elena Jarl och Lotta Mossum)

16:15 Självpresentationer: Lea Porsager och Cecilia Åsberg

16:25–16:55 Samtal mellan Lea Porsager och Cecilia Åsberg

16.55 Frågestund modererad av Elena Jarl

PAUS & FÖRFRISKNINGAR

17:15–17.30 Lotta Mossum och Lea Porsager ger en introduktion till verket Gravitational Ripples

17:30–18:00 Besök i verket i närvaro av konstnär och curator