Tidigare utställningar

Stockholm New — nationalromantik från dubbla sekelskiften: modefotografi möter måleri

5 juni – 1 september 2013

Det legendariska internationella, mångfaldigt prisbelönta mode-, kultur- och livsstilsmagasinet Stockholm New gavs ut i tolv nummer under åren 1993-2002. Nu har det bästa materialet samlats i en stor (496 sidor inbunden) coffee table-bok, tillsammans med en än större mängd nytt material av samtida svenska och internationella modefotografer, konstnärer och andra kreatörer. Boken lanseras 4 juni på Thielska Galleriet som under sommaren visar delar av det fotografiska materialet i utställningen Stockholm New — nationalromantik från dubbla sekelskiften: modefotografi möter måleri. Boken fungerar även som ”utbyggd katalog” för utställningen.

Utställningen Stockholm New — nationalromantik från dubbla sekelskiften: modefotografi möter måleri visar ett urval av mode-, stilleben- och landskapsfotografi från Stockholm New från 1992 till 2013, varav åtskilliga bilder presenterade i monumentala format, i dialog med Thielska Galleriets unika samling av nordiskt måleri från förra sekelskiftet, i museets tre stora salar på övervåningen samt i trapphuset. Urvalet av fotografiska bilder är gjort för att samspela med verk i Thielska Galleriets samling. Urvalet måleri är i sin tur gjort delvis med verkens ”modegrad” i särskild åtanke.

Precis som konstnärerna då ägnade vi oss med Stockholm New åt nationalromantik — en slags dyrkan av vår hembygd med alla dess skatter, drömmar, myter och fantasier”, säger Claes Britton, chefredaktör och creative director för Stockholm New tillsammans med sin kompanjon och hustru Christina Sollenberg Britton. Jag har alltid tyckt att modefotografi av det grandiosa, romantiska slag som vi står för i det här avseendet har tagit över något av den roll som måleriet spelade då — att ogenerat ägna sig åt skönheten och poesin och strunta i resten. Vår förhoppning är att delar av publiken skall komma att se såväl fotografin som måleriet med nya ögon. En viktig ambition med utställningen är att försöka bryta ned barriärerna mellan olika generationers smak som är så trista inom konstvärlden.

De fotografer som medverkar i utställningen är Mikael Jansson, Sølve Sundsbø, Julia Hetta, Elisabeth Toll, Frederik Lieberath, Andreas Larsson, Bergström Bergström, Dawid, Gösta Reiland, Gerry Johansson, Denise Grünstein, Ewa-Marie Rundquist, Björn Keller, Magnus Mårding och John Akehurst. Totalt presenteras 66 fotografiska bilder i utställningen, varav det stora flertalet, över femtio, är exklusivt producerade för utställningen, i endast ett exemplar. Det stora flertalet av bilderna är klassiskt analogt fotograferade på celluloidfilm. En huvudroll spelas av vår svenske världsfotograf Mikael Jansson som medverkar med tjugo bilder, samtliga analoga, varav fyra silikonmonterade i formatet 180 x 224, det största som går att printa på ett fotografiskt papper.

”Fotografin från Stockholm New håller en fascinerande klassisk, tidlös kvalitet”, säger Andreas Brändström, avgående t.f. intendent för Thielska Galleriet. ”Det är spännande att harmoniera och kontrastera de här bilderna, som i sina uttryck förstås också är mycket skarpa och moderna, med vår enastående samling av klassiskt måleri. Det är en typ av utställning som åtminstone jag inte har sett presenterad någon annanstans.”

”Måleriet från förra sekelskiftet hade mycket gemensamt med modevärlden”, fortsätter Brändström. ”Konstnärerna var ofta dandys, kvinnorna klädde sig i vad som närmast kan kallas för couture och hela konstscenen var förbunden med societeten Avbildandet av kläderna var ofta lika viktig som själva porträttobjektet, så konsten fyllde även en modefunktion.”

Utöver fotografi och måleri innehåller utställningen Stockholm New — nationalromantik från dubbla sekelskiften: modefotografi möter måleri även modeinstallationen ”En framtid för mecenaten?” med kreationer av Elin Ivre, Leonard Kocic, Malin Unga och Therése Lööf, studenter i årskurs två vid modelinjen på Beckmans Designhögskola i Stockholm. Installationen är en slags futuristisk inkarnation av paret Thiel med tjänarinna och väninna invid Gustaf Fjaestads berömda monumentala träsoffa, denna i sanning nationalromantiska klenod.

En klassisk salongshängning i modern tappning

Utställningen Stockholm New — nationalromantik från dubbla sekelskiften: modefotografi möter måleri presenterar fotografi och måleri kombinerat på ett spektakulärt sätt i en klassisk så kallad salongshängning i modern tappning, det vill säga med verken fritt hängande på flera nivåer utan genomgående linjer, med utnyttjande av salarnas fulla takhöjd. Det är en slags presentation som kan verka ovan för en samtida publik men som var gängse på Signe och Ernest Thiels tid kring förra sekelskiftet. Fotografier och målningar från Thielska Galleriet på familjen Thiels tid visar att det var på ett liknande sätt som paret Thiel själva presenterade sin samling.

Faktum är dock att min inspiration inte kom därifrån utan från målningar jag sett från salongen i Paris på artonhundratalet, där verket hängde ram mot ram från golv till tak i de enorma salarna och gav ett förkrossande pampigt intryck — en riktigt underbar bildstorm”, säger Claes Britton. ”Det har varit fantastiskt inspirerande att använda oss av monumentaliteten i Thielskas vackra salar på det här sättet — spela med måleri och fotografi och låta färgskalor, känslor och stämningar styra. Man hade en mindre högtidlig inställning till konst förr då man såg samlingar som en helhet och inte drog sig för kreativa kombinationer istället för att behandla varje enskilt verk som vore det den heliga graalen.”

I utställningen visas utöver fotografiet de flesta av de mest berömda och älskade verken ur Thielska Galleriets samling, med undantag för de som för närvarande är utlånade till andra institutioner. Bland mycket annat visas för första gången på över trettio år den danske mästaren Jens Ferdinand Willumsens ”Sol over Sydens bjerge” — en monumentalmålning utförd 1902 som snarast för tankarna till samtida fantasyestetik.

En viktig poäng med den här hängningen är också just att den ger oss möjlighet att visa i så mycket av Signes och Ernest samling, ,” säger Thielska Galleriets avgående t.f. intendent Andreas Brändsröm. ”Det är ett bevis på samlingens unika kvalitet att vi kan visa en sådan mängd fantastisk konst trots att femton av museets nyckelverk av Munch, Liljefors, Carl Larsson och Prins Eugen just nu är utlånade till Munchmuseet och Nasjonalgalleriet i Oslo och Nationalmuseum och Prins Eugens Waldermarsudde här i Stockholm. Vår förhoppning är att nya målgrupper som kanske inte är så bekanta vid klassiskt måleri genom den här utställningen skall upptäcka denna rika skatt — och vice versa!