Tidigare utställningar

Sophie Tottie – En linjes försvarstal / The Complaints of a Line

19 oktober – 9 december 2012 (förlängd)

Förmågan att avläsa abstrakta framställningar knyter an till en realitet som inte har till syfte att framställa en föreställande bild men som likväl beskriver en existerande verklighet. Geologiska teckningar har exempelvis alltsedan 1700-talet på ett bokstavligen djuplodande sätt förändrat synen på linjen, markeringen och deras uttrycksfullhet. Trots ett på förhand bestämt koncept och ett strikt utförande av idén uppkommer i Totties teckningar en bild där idé, utförande, material och storlek faller samman i ett uttryck – ett uttryck som är lika abstrakt som sedimenten i en jordmassa men som genom processen hela tiden förskjuts utom räckhåll för det planerade.

Sophie Tottie, f. 1964, arbetar undersökande i sina verk som utgår från teckning och måleri. Genom att experimentera med spänningen mellan material, process, bild och rum visualiserar hon mötet mellan betraktare och verk. Hon finns representerad bland annat på MoMA i New York, på Moderna Museet i Stockholm och på Malmö Konstmuseum. Tottie har just tillträtt som professor på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Tidigare har hon arbetat som professor på Malmö Konsthögskola vid Lunds universitet samt gästföreläst vid Harvard University i USA. Hennes arbeten White Lines och Written Language (line drawings) har tidigare visats på Andrae Kaufmann Gallery i Berlin, Konrad Fischer Galerie, i Berlin, på Malmö Konstmuseum och på MoMA i New York City.

DSC_4841