Tidigare utställningar

Olof Sager-Nelson och hans samtida – Anywhere out of the world

27 februari – 5 juni 2016

Sekelskiftet 1900 var en epok av stora omvälvningar med industrialisering, modernitet och vetenskap. Samtidigt väcktes en önskan hos många att vända blicken mot tillvarons skuggsidor och mysteriet att vara människa. Olof Sager-Nelson (1868-1896) var konstnär mitt i denna turbulenta tid och blev känd för sina själfulla porträtt. Han föddes i Värmland och utbildade sig till konstnär i Göteborg. Sager-Nelson drogs till konstlivet i Europa, där hans mest betydelsefulla verk målades. Konstnären återkom aldrig till Sverige, han avled endast 27 år gammal i oasen Biskra, Algeriet dit han sökt sig för att bota sin lungsot.

Den här utställningen innehåller nästan tjugo målningar av Olof Sager-Nelson och sätter in hans verk i ett större perspektiv. Ett rikligt urval verk av främst nordiska konstnärer som ingick i kretsarna kring honom, samt andra som verkade i samma anda visas också, såsom Magnus Enckell, Beda Stjernschantz, Ivar Arosenius, Ellen Trotzig, Pelle Swedlund, Ellen Thesleff, Ejnar Nielsen, Ester Almqvist med flera. Sager-Nelson framstår för första gången som del av en internationell tidsanda, inte som en svensk särling. Ernest Thiel intresserade sig för Sager-Nelson och han köpte fyra verk efter konstnärens död till sin samling på Thielska Galleriet.

Olof Sager-Nelson fick en plats i svensk konsthistoria efter sin död, som egenartad symbolist, och det gjordes utställningar och publikationer om hans liv och verk under tidigare delen av 1900-talet. Det är nu mer än 70 år sedan en utställning med Sager-Nelsons namn visas i Stockholm, och i forskningen finns det ett förnyat intresse för hans konstnärskap och för tiden kring sekelskiftet 1900. Utställningens titel "Anywhere out of the world"  är hämtad från den franske poeten Charles Baudelaire och anspelar på själens rastlöshet och önskan att få överskrida verklighetens begränsningar – var som helst utanför världen!

Längtan efter ett alternativ till samhällets nuvarande tillstånd kan vi känna igen i vår egen tid. Sager-Nelsons måleri utmärks också av ett djupt intresse för människan och påminner oss om att mötet med en annan, är en möjlighet att vidga sin egen värld. Utställningen är producerad av Göteborgs konstmuseum, men visas i en omarbetad form på Thielska Galleriet. Ett betydelsefullt tillägg är Olof Sager-Nelsons intima porträtt "Ett barn" från 1894. Målningen har varit  i privat ägo sedan konstnärens död och har aldrig tidigare visats på en utställning i Sverige. Thielska Galleriet är glada över att kunna erbjuda publiken möjlighet att ta del av detta verk.

Läs mer

Utställningen är producerad av Göteborgs konstmuseum.