Tidigare utställningar

ETT HEM

9 april - 21 augusti 2022

Under en intensiv period vid förra sekelskiftet skapade Signe Maria och Ernest Thiel en av Sveriges finaste och mest omfattande samlingar med nordisk samtidskonst. När konstsamlingen vuxit sig för stor för familjens våning på Strandvägen vände de sig till arkitekten Ferdinand Boberg. Han ritade det vita palats på södra Djurgården som i dag är Thielska Galleriet. Kombinationen utställningsrum och hem var central i utformningen av huvudbyggnaden, som stod klar 1907. I ett samtal med Boberg sa Thiel: ”Jag vill ha ett hem dekorerat med tavlor på alla väggarna, det skall vara trivsamt, jag vill bo där.”

Ett hem utgår från att Thielska Galleriet en gång var en bostad och syftar till att undersöka och förstärka museets identitet som både hem och galleri. Temat belyses i ett historiskt platsspecifikt ljus och ur samtida perspektiv. I likhet med paret Thiel inkluderar vi samtidskonsten och har bjudit in sju konstnärer som på olika sätt reflekterar över vad ett hem är; Juan-Pedro Fabra Guemberena, Linda Hofvander, Lap-See Lam, Berit Lindfeldt, Sirous Namazi, Petronella Petander och Helene Schmitz.

Utställningstiteln anspelar på Carl Larssons kända svit akvareller från 1890-talet av hemmet/ateljén i Sundborn. Larsson var en viktig konstnär för paret Thiel och är väl representerad i samlingen, som även rymmer ett exemplar av den första utgåvan av boken Ett hem (1899) och ett särskilt Carl Larssonrum.

Carl Larssonrummet. Foto: Urban Jörén

Utställningen visar sammanlänkade men ändå tydligt olika exempel på vad ett hem kan vara och betyda. Eftersom Thielska Galleriet blev museum 1925 handlar det främst om minnet av och föreställningar om ett hem. Hur behandlas detta i den samtida konsten? Det kan röra minnet av ett hem som inte längre är nåbart, kanske för att det lämnats i all hast grund av någon katastrof. Det kan också handla om hem som lämnats utan dramatik men som konstnären av andra skäl återkommer till i sitt konstnärskap. Rum för minnet. Rum som håller på att försvinna eller som aldrig riktigt har funnits. Det rör sig om hem som signalerar förebild och förlust, trygghet och trauma.

Juan-Pedro Fabra Guemberena föddes 1971 i Montevideo, Uruguay och kom mot slutet av 1970-talet som flykting till Sverige, en händelse som han tematiserar i sitt konstnärskap. Fabra Guemberena arbetar i många olika medier som film, foto och måleri. Han är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och ställer regelbundet ut nationellt och internationellt.
Läs mer om Juan-Pedro

Linda Hofvander föddes 1978 i Stockholm och arbetar främst med analogt fotografi där hon söker motiv som balanserar mellan det rumsliga och det abstrakta. Hon är utbildad vid högskolan för fotografi i Göteborg och University of the Arts London. Hofvanders verk har visats på flera utställningar i Sverige och utomlands.
Läs mer om Linda

Lap-See Lam föddes 1990 i Stockholm och är utbildad på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hennes konstnärskap kretsar kring berättelser om den kantonesiska diasporan i Sverige genom text, animationer och skulpturala installationer, ofta med hjälp av digital teknik. Hon har medverkat i ett flertal utställningar i Sverige och utomlands. Läs mer om Lap-See

Berit Lindfeldt föddes 1946 i Stockholm och är utbildad på Konstindustriskolan och konsthögskolan Valand, båda i Göteborg. Hennes skulpturer i olika material materialiserar förtätade gestaltningar av vardagen och minnen, där hemmet och rumsligheter spelar en viktig roll. Lindfelts verk finns offentligt placerade i hela landet. Läs mer om Berit
 
Sirous Namazi föddes 1970 i Shiraz, Iran och arbetar parallellt i olika tekniker och medier såsom skulptur, måleri, fotografi och video. Centrala teman i hans konstnärskap är utanförskap, identitet och bräcklighet. Han är utbildad på Konsthögskolan i Malmö och har medverkat i flera utställningar i Sverige och utomlands.
Läs mer om Sirous

Petronella Petander föddes 1977 i Stockholm och är utbildad på Konstfack i Stockholm. Hennes konstnärskap kännetecknas av berättande genom text, video, ljud, fotografier och installationer som kretsar kring frågor om tillhörighet, hemlöshet, minne och tid.
Läs mer om Petronella

Helene Schmitz föddes 1960 i Stockholm, är fotograf och utbildad i film och konstteori vid Stockholms universitet. I hennes konstnärskap utforskas människans komplicerade förhållande till naturen, tiden och förgängligheten. Schmitz ställer återkommande ut i Sverige och utomlands och har givit ut flera fotoböcker.
Läs mer om Helene

Med stöd av:

Kulturdepartementet, Barbro Osher Pro Suecia Foundation och Kungl. Patriotiska Sällskapets understödsfond.

Publicerade artiklar om utställningen


Juan-Pedro Fabra Guemberena, Better Shelter, 2022, i Munchsalen på Thielska Galleriet: Foto: Urban Jörén.
Linda Hofvander, The Table, 2021, Ur The space of thing. Courtesy the artist and Cecilia Hillström Gallery. 
Lap-See Lam, Phantom Banquet Ghost, 2020, i matsalen på Thielska Galleriet. Foto: Urban Jörén
Berit Lindfeldt, Bror och syster, 2017.
Sirous Namazi, Carpet, 2014 i Salongen på Thielska Galleriet. Foto: Urban Jörén
Sirous Namazi, Sink, 2014, courtesy the artist and Galerie Nordenhake Stockholm/Berlin/Mexico City. 
Petronella Petander, stillbild från The Haven (film), 2020, courtesy of Filmform.
Helene Schmitz, Livingrooms, 1996.
Helene Schmitz, The Mantelpiece (ur Livingrooms), 1996, fotografi, i Thielska Galleriets salong. Foto: Urban Jörén / Thielska Galleriet