Tidigare utställningar

David Edström. En återupptäckt skulptör

27 oktober 2016 – 26 februari 2017

Thielska Galleriet riktar i en mindre utställning i Söderbergrummet ljuset på David Edström, född i Vetlanda 1873 och död i Hollywood 1938. Vid sidan av Carl Milles och Carl Eldh var Edström en av de tongivande skulptörerna vid förra sekelskiftet.

Skulptören David Ek och den gifta poeten Karin Ek var ett hemligt kärlekspar omkring 1915. I sitt skapande utövade de en stark och betydelsefull påverkan på varandra.

Paret Ernest och Signe Maria Thiel fängslades av Edströms uttrycksfulla skulpturer, som vittnar om ett djupt intresse för människans villkor och utgör en kontrast till dåtidens ofta insmickrande salongskonst. Thielska Galleriets samling spänner över en intensiv period i konstnärens liv, åren 1900–1911. I utställningen visas tio verk ur museets samling, bland annat självporträttet Caliban med jagad blick från 1900, men också en porträttbyst från 1911 föreställande Ernest Thiel.

Poeten Karin Ek ingick som ung i kretsen kring Ernest Thiels äldsta dotter Signe Thiel (gift Henschen) och till denna utställning har David Edströms bronsporträtt av Karin Ek lånats in, ett verk som aldrig tidigare visats offentligt.

Ambitionen med David Edström. En återupptäckt skulptör är att fördjupa kunskapen om en bortglömd konstnär, men också att belysa förhållandet mellan mecenat och konstnär. Edström bodde tidvis i Thiels konstnärshem i Neglinge i Saltsjöbaden och trots återkommande meningsskiljaktigheter stödde Thiel honom ekonomiskt genom inköp av verk. En viktig källa till kunskap om banden mellan konstnären och mecenaten är den korrespondens med brev som finns bevarad i museet. Där framgår till exempel att Ernest Thiels passionerade engagemang i Friedrich Nietzsches skrifter bara delvis delades av David Edström.

Thielska Galleriets fokus på David Edström kan ses mot bakgrund av dagens kulturdebatt om marginaliserade eller bortglömda manliga konstnärer. År 2016 visades utställningen Moderna män 1900–1930 på Mjellby konstmuseum. För ett par år sedan kom Rolf Lundéns omfattande biografi Man Triumphant. The Divided Life of David Edstrom.

Program i anslutning till utställningen
Torsdag 27 oktober kl 18.00
Professor Rolf Lundén, författare till Man Triumphant. The Divided Life of David Edström tecknar en bild av ett fascinerande konstnärskap. Läs mer

Torsdag 27 oktober kl 19.00
Utställningens curator Sophie Allgårdh introducerar utställningen i Söderbergrummet.
Introduktionen följs av ett informellt samtal med specialinbjudna gäster. Läs mer

Torsdag 3 november kl 18.00
En helkväll om Karin Ek. Release av författaren Anne Brügges biografi Karin Ek. Med kinden mot gråberget följt av en föreläsning av Anne Brügge om arbetet med boken. Premiärdansören Niklas Ek läser valda dikter av sin farmor Karin Ek. Läs mer

Torsdag 9 februari kl. 18.00
Ett passionerat konstnärspar: Skulptören David Edström och poeten Karin Ek.
Ett samtal om konst och litteratur med Sophie Allgårdh och Anne Brügge, författare till Karin Ek. Med kinden mot gråberget. Premiärdansören Niklas Ek läser valda dikter av sin farmor Karin Ek. Läs mer

Kontakt
Sophie Allgårdh, curator för utställningen
sophie.allgardh@thielskagalleriet.se
0708-45 60 87