Ett passionerat förhållande. David Edström och Karin Ek – ett återupptäckt konstnärspar

Varmt välkomna till ett samtal om ett återupptäckt konstnärspar: poeten Karin Ek och skulptören David Edström.

Samtalet leds av Anne Brügge, författare till biografin Karin Ek. Med kinden mot gråberget och Sophie Allgårdh, curator för utställningen David Edström. En återupptäckt skulptör.

Under kvällen kommer premiärdansören Niklas Ek att läsa valda dikter av sin farmor Karin Ek.

Poeten Karin Ek (1885–1926) kan i litteraturhistorien ses som en föregångare till Pär Lagerkvist och den svenska ångestdiktningen, men också till Artur Lundkvist och den svenska primitivismen. Hennes texter ingick tidigare i författarantologier, men Karin Eks namn föll med tiden i glömska. En anledning är att hennes författarskap aldrig hann mogna då hon avled redan 1926, 41 år gammal.

Skulptören David Edström (född i Vetlanda 1873, död i Hollywood 1938)  var vid sidan av Carl Milles en av Sveriges mest tongivande skulptörer vid förra sekelskiftet. Hans dramatiska och känslosamma verk tilltalade Thiel, som blev Edströms viktigaste beskyddare. På Thielska finns idag den största samlingen av konstnärens verk och dessa har nu plockats fram ur magasinet och visas i en koncentrerad utställning i Söderbergrummet.

David Edström var en nomadisk natur och bodde långa perioder utomlands. Omkring 1900 flyttade han till Florens där han tillsammans med sin dåvarande hustru Anna Levertin (syster till Oskar Levertin) var en del av stadens livliga konstnärliga och intellektuella liv.

I Paris kom han att ingå i kretsen kring Gertrude Stein, som fängslades av hans karismatiska personlighet. Tillbaka i Sverige inledde Edström 1914 en passionerad kärlekshistoria med den gifta fembarnsmamman Karin Ek. De påverkade varandra även i konsten och i litteraturen. Till utställningen har Thielska fått låna in David Edströms bronsporträtt av Karin Ek – ett bronsbyst som  aldrig tidigare visats utanför familjen..

Kärleksförhållandet hade ingen framtid och år 1915 lämnar Edström Sverige och bosätter sig i USA för gott. Han fortsätter att arbeta som skulptör där hans verk köps in av Iowa State University. Senare doneras flera verk  till UCLA. Idag är dessa samlingar spårlöst borta vilket, vilket är en bidragande orsak till att intresset för David Edström svalade. I den svenska konstlitteraturen från 1950-talet finns hans namn knappt nämnt.

Tips: Kom gärna lite tidigare för att hinna se utställningen med David Edström samt njuta av mat och dryck i Café Monika Ahlberg. Samtalet kommer att äga rum i Munchsalen.

Samtalet om konstnärsparet David Edström och Karin Ek kostar ingenting, men ordinarie museientré gäller.

Varmt välkommen!

David Edström, Caliban, brons