Öppen vernissage. David Edström. En återupptäckt skulptör

Varmt välkommen till en helkväll om skulptören David Edström!

Kl. 18.00 Författaren Rolf Lundén ger inblickar i ett fascinerande konstnärskap (Munchsalen).

Kl. 19.00 Vernissage med invigning av David Edström. En återupptäckt skulptör. Utställningens curator Sophie Allgårdh introducerar utställningen i Söderbergrummet följt av ett  öppet samtal om David Edström med ett antal specialinbjudna gäster.

Möjlighet till boksignering

År 2014 gav Rolf Lundén ut den omfattande biografin Man Triumphant. The Divided Life of David Edstrom om den svenskamerikanske skulptören David Edström, född i Vetlanda 1873 och död i Hollywood 1938. Vid sidan av Carl Milles och Carl Eldh räknades Edström som en av de mest betydelsefulla skulptörerna vid förra sekelskiftet.

Boken är frukten av ett tjugoårigt forskningsarbete där Rolf Lundén rest i Edströms fotspår i Europa och i USA. Han har träffat släktingar till skulptören och forskat i åtskilliga arkiv. En viktig utgångspunkt har varit David Edströms självbiografi The Testament of Caliban.

Rolf Lundén är professor emeritus i engelska, särskilt i amerikansk litteratur, vid Uppsala Universitet. Han har forskat inom området American Studies och skrivit om det amerikanska inflytandet i Sverige, om litteratur och film samt om affärsanda och religion i USA på 1920-talet.

Läs mer om utställningen här.