Kommande utställningar

Axel Törneman. Bohemliv och modernitet

6 februari 2021 — 6 juni 2021

Dramatiska kompositioner och motiv i skarpa färger utmärker Axel Törnemans (1880-1925) konstnärskap. Vid debuten 1905 var hans måleri fyllt av sekelskiftets tidsanda och ansågs företräda ett nytt årtionde. Under en kort tid var Törneman portalfigur för det moderna i svensk konsthistoria. Samtidigt förblev han en bohem, en outsider vars resor utanför de estetiska ramarna till stora delar har glömts bort idag.

Axel Törnemans konstnärliga genombrott ägde rum i Paris där han tidigt drogs in i bohemlivet. 1907 väckte hans färgsprakande målning Nattcafé sensation i Sverige. Motivets elektriska ljus och människornas absintbeslöjade blickar associerades med såväl modernitet som dekadens. Törneman fick sitt första erkännande när Ernest Thiel köpte Nattcafé. Idag har Thielska Galleriet en av de största Törnemansamlingarna i Sverige.

Utställningen ger en bred bild av ett svårfångat och motsägelsefullt konstnärskap som till stora delar hamnat i skymundan. I salarna visas Axel Törnemans omfattande produktion från de tidiga målningarna i Paris och Bretagne, via bokomslag och karikatyrer, till de stora målningarna med motiv som blandar undergroundvärld, sällskapsliv och mytologi. Med sina 78 verk är detta den mest omfattande presentationen av Axel Törneman som ägt rum på femtio år.

Utställningskurator är Adam Korpskog, fil. mag i konstvetenskap och museiassistent vid Thielska Galleriet.

Utställningen visas dels på entréplan i salarna som tidigare rymde familjen Thiels sovrum, dels i Salongen och Munchsalen en trappa upp. I samband med utställningen produceras en katalog med en essä av Adam Korpskog och stöd av Kungl. Patriotiska Sällskapet.

Axel Törneman, Nattcafé, 1906, Thielska Galleriet.

Axel Törneman, Gudrun, 1904, privat ägo. Bokförlaget Stolpe/Foto Bengt Wanselius.

Axel Törneman, Bretagnare I, olja på duk, 176 x 198 cm, privat ägo.

Axel Törneman, Porträtt av konstnärens hustru, 1908, Thielska Galleriet.

Axel Törneman, Fågel blå, 1916. Foto: Patric Evinger/Åmells konsthandel.

Axel Törneman, Bretagnare, 1905, Moderna museet.

Axel Törneman, Variété, odat., Thielska Galleriet.

Axel Törneman, Porträtt av Carin Östberg, 1916, Thielska Galleriet.

Axel Törneman, Porträtt av Signe Henschen, 1924, Thielska Galleriet.

Axel Törneman, Variété, odat., Thielska Galleriet.

Axel Törneman, Självporträtt, 1904, Thielska Galleriet.