Tidigare utställningar

Araki/Zorn

21 december 2012 – 3 februari 2013

Nobuyoshi Araki är en av världens mest uppmärksammade fotografer. Han har kallats en japansk Mapplethorpe. I sina bilder, som ofta ligger i gränslandet mellan det dokumentära och iscensatta, skildras ofta avklädda kvinnor och sociala tabun. Den kvinnliga kroppen har sedan årtusenden skildrats inom konsten. Kvinnor som objekt för den manliga blicken är ett ständigt aktuellt ämne att uppmärksamma, diskutera och ifrågasätta. Arakis bilder av kvinnor är mångbottnade, med uttryck från en tusenårig japansk tradition med dess gamla kultur och roller kring manligt och kvinnligt. Kvinnans blick är ofta riktad stint mot betraktaren med starka erotiska undertoner. I andra bilder finns en mer strikt, närmast återhållsam erotik som förstärks av klädkoder och attribut. Bondage är ett fenomen som består av såväl estetik som sexualitet och som har månghundraåriga rötter i den japanska traditionen. I Arakis bildvärld skildras också Tokyo, vardagliga miljöer och en svunnen tid med dess invånare och seder. Men också det nya Tokyo med dess extremurbana livsstil.

Zorns etsningar kom i hög grad att bidra till hans enorma framgångar. Med förebilder som Rembrandt utvecklade han sin etsningsteknik till ett virtuost mästerskap, där han genom täta skurar av tunna streck byggde han upp sitt motiv. Bilder, som i linje med dåtidens fotografiska frammarsch framställdes snabbt med starka kontraster, valörer och skuggor. Den kvinnliga, frodiga och ofta sensuellt skildrade kroppen tecknas ofta i förhållande till den svenska naturen, vattnet och ljuset och i relationen till den svenska hembygden med dess allmoge och traditioner. Naket i det fria kom att bli ett begrepp i Zorns så kallade Aktstudier, som i dag är hans kanske främsta kännetecken. I hans etsningar fångas ögonblicket, porträtten och kvinnornas kroppar avbildas, ofta med erotiska undertoner, ute i det fria eller utifrån vardagliga miljöer. Men även kontemplativa porträtt utmärks bland Zorns etsningar där de avbildade är försjunkna i sig själva.

I utställningen visas bilder ur Arakis sviter A:s Lovers, Diary Series och Tokyo Summer Story i kombination med ett unikt urval av aldrig tidigare visade etsningar av Zorn.

Nobuyoshi  Araki (f. 1940) är född i Tokyo och studerade som ung fotografi och reklam. Han har producerat mer än 300 fotoböcker. Bland dessa kan nämnas Sentimental Journey och Winter Journey med uppmärksammade bilder på hans bortgångna hustru, essäisten Yōko Araki, Tokyo Diary, A:s Lovers, Bondage Seriesoch Famous people, där han bland annat porträtterat superstjärnorna Björk och Lady Gaga, båda fans till honom. Arakis liv har varit utgångspunkt för Travis Kloses dokumentärfilm Arakimentari från 2005. Arakis verk finns representerade i museisamlingar världen över, på bland annat Tate Modern i London och Museum of Modern Art i San Francisco.

Anders Zorn (1860 - 1920) är erkänd som en av de störste bland våra svenska sekelskiftesmålare. Han utbildades på Kungliga Konstakademien i Stockholm under sent artonhundrasjuttiotal och gjorde, som en av få svenskar, internationell succé under det sena seklet som hyllad porträttmålare framför allt i USA, först med akvarell senare med olja och grafik.

Anders Zorn finns representerad i våra största museeisamlingar men även utomlands, bland annat på Musée d'Orsay i Paris och Metropolitan Museum of Art i New York. Totalt kom Zorn att utföra 289 olika etsningar varav 177 blad ingår i Thielska Galleriets samling.