Thielska lanserar ny söktjänst ”Sök i samlingarna och arkivet”

26 april 2021

Thielska Galleriet lanserar den nya söktjänsten Sök i samlingarna och arkivet. Här presenteras museets konst- och konsthantverkssamling, som också inkluderar Ernest Thiels och konstnären Richard Berghs brevsamlingar.

Den nya digitala plattformen är en del av projektet Hemmuseum som digitalt kulturarv – Thielska Galleriet med Riksbankens Jubileumsfond som finansiär. Tjänsten är utvecklad i samarbete med det schweiziska företaget Zetcom och omfattar nästan 6000 objekt: måleri, skulptur, grafiska blad, skisser, möbler, konsthantverk, fotografier samt en rik korrespondens, däribland med författaren Hjalmar Söderberg – Ernest Thiels mest trofaste vän.

I kategorin konsthantverk och design ingår möbler, glas, porslin och textilier. Över 500 konstverk har fotograferats under projektets gång för att göra dokumentationen komplett. Bland de nya bilderna finns exempelvis Albert Engströms 65 originalteckningar till skämttidningen Strix.

Ernest Thiels hem säljs till staten 1924

Ernest Thiels kombinerade privatbostad och konstgalleri såldes till staten i december 1924 och året därpå öppnades museet Thielska Galleriet för allmänheten. Möblerna och inventarierna katalogiserades 1929­–1930 och vid en nyinventering kunde man slå fast att objekten i stort sett stämmer överens med vad som tillhörde den ursprungliga samlingen. Under årens lopp har samlingen utökats med donationer och inköp.

Bilderna i söktjänsten är nedladdningsbara i JPG-format i medelhög upplösning och en större del av arkivmaterialet är även nedladdningsbart som PDF-filer. Upphovsrättsskyddade konstverk ingår i söktjänsten, men med märkning enligt Upphovsrätt i Sverige (tidigare BUS) eller motsvarande organisation. Det är i dessa fall användarens ansvar att rapportera användning. För tidningsklipp gäller 115 år efter publiceringsdatum, det vill säga samma riktlinjer som Kungliga Bibliotekets följer vid digitaliseringen av svenska dagstidningssidor. Upphovsrätten gäller i övrigt under upphovspersonens livstid och 70 år därefter.

Thielska Galleriet har som ändamål att kontinuerligt berika söktjänsten med innehåll. Biografiska uppgifter, bildanalyser och andra former av beskrivande texter kommer successivt att fyllas på. Söktjänsten riktar sig till såväl forskare som en allmänt intresserad publik.

Sök i samlingarna och arkivet här

För register över innehållet i arkivet, inklusive det opublicerade materialet, vänligen kontakta kommunikation@thielskagalleriet.se