Visning av Gravitational Ripples, minnesvården efter flodvågskatastrofen 2004

Välkommen på en guidad visning av Lea Porsagers jordkonstverk Gravitational Ripples, minnesvården efter flodvågskatastrofen 2004. Verket är installerat på Blockhusudden, ett stenkast från Thielska Galleriet

Gravitational Ripples utgår från det kosmiska fenomen som Einstein förutspådde redan år 1916. Det handlar om de pulserande rörelser som är en del av allt liv i universum, både i mikro- och makroformat. Fenomenet uppmättes vetenskapligt först hundra år senare och blev då en av 2016 års största vetenskapliga upptäckter. Verket söker förmedla de energier som uppstår när naturens krafter sätts i rörelse och samtidigt naturens egen förmåga att läka och återställa sår efter plötsliga händelser. Lea Porsagers Gravitational Ripples berättar om det ständiga och eviga samspelet mellan människa och natur.

Visningen leds av Inger Höjer Aspemyr och är gratis.

Samling: Vid entrén / vykortsdisken på Thielska Galleriet