Vernissage med invigning. "Inuti Thielska. Tolkningar i ord och bild"

Utställningen öppnar kl 12

Invigning kl 13 i Salongen
Anna Hauptman, enhetsansvarig för Inuti, och Patrik Steorn, museichef Thielska Galleriet, berättar om utställningen i närvaro av konstnärerna.

Konstnärer med funktionsvariationer har sedan våren 2016 låtit sig inspireras av museets samlingar och tillfälliga utställningar.  Nytolkningar har gjorts av museets mest kända verk av Edvard Munch, Anders Zorn, Bruno Liljefors och Eugène Jansson, men även av takmålningen av Karl-Axel Pehrson.

Stiftelsen Inuti driver daglig verksamhet och vänder sig till konstnärligt begåvade personer med intellektuella funktionsnedsättningar samt personer inom autismspektrumet.  www.inuti.se

Läs mer om utställningen