Tidigare utställningar

Inuti Thielska. Tolkningar i ord och bild

20 oktober 2018 – 27 januari 2019

Konsten och historien bakom Thielska Galleriet är spännande och inspirerande. Sedan våren 2016 pågår ett samarbete mellan Inuti Kungsholmen, daglig verksamhet, och Thielska Galleriet. Konstnärer med funktionsvariationer har haft möjlighet att arbeta kreativt på plats i museet med inspiration från samlingar och tillfälliga utställningar.

Konstnärerna från Inuti har följt i Ernest Thiels fotspår, läst om hans extraordinära liv, hans passioner, diktning och inte minns om hans livsverk, bland annat hans hem, Thielska Galleriet, ritat av arkitekten Ferdinand Boberg för att hysa den omfattande konstsamlingen. Konstnärerna från Inuti har besökt andra platser han bidragit till att förverkliga som Saltsjöbaden och fördjupat sig i Ernest Thiel, familjelivet, konsten och tidsandan vid sekelskiftet 1900.

Denna utställning visar ett urval av det som skapats sedan 2016 och innehåller ett antal nytolkningar av museets mest kända verk av Edvard Munch, Anders Zorn, Bruno Liljefors och Eugène Jansson, men även takmålningen av Karl-Axel Pehrson. Utställningen visar hur Thielska Galleriet kan vara en plats för inspiration, fördjupning och eftertanke och bidrar till att konstnärerna från Inuti kan nå en större publik inom konstvärlden.

Medverkande konstnärer: Amanda Danielsson, Anders Wettler, Britt O, Carina Pettersson, Hanna Björklund, Helen Fredriksson, Kia Gardelius Mårtensson, Ossian Rådmark, Pascal Fogelberg och Veronica D-S.

Stiftelsen Inuti driver daglig verksamhet och vänder sig till konstnärligt begåvade personer med intellektuella funktionsnedsättningar samt personer inom autismspektrumet.

Tack till greyson design för utlån av bord till utställningen.

Ossian Rådmark, parafras i miniatyr (2018) på Ernst Josephsons Porträtt av herr Jones (1889/93), olja och pastell på duk.

Ossian Rådmark, parafras (2018) på Eugène Janssons Flottans badhus (1907), olja på duk.

Kia Gardelius Mårtensson, parafras (2018) på August Strindbergs Allén (1903), olja på duk.