INSTÄLLD Symposium. Nietzsche and the Jews

Välkomna till ett symposium om den tyske filosofen Friedrich Nietzsche (1844-1900).

Planering pågår. Information om tid och innehåll för symposiet kommer att läggas upp.