Konstnärssamtal i Salongen (del I)

FÖRKÖP BILJETT SAMTAL (DEL I) 4 MAJ

Möt konstnärerna Juan-Pedro Fabra Guemberena, Linda Hofvander och Sirous Namazi i ett samtal i Salongen om utställningen Ett hem på Thielska Galleriet (9 april–21 augusti 2022).

Samtalsledare: Intendent Sophie Allgårdh och museichef Åsa Cavalli-Björkman, tillika utställningens curator.

Ett hem utgår från Thielska Galleriets ursprungliga funktion som kombinerad gallerivilla åt Signe Maria och Ernest Thiel och deras växande samling av nordisk samtidskonst vid sekelskiftet 1900. I likhet med paret Thiel fortsätter vi föra en dialog med samtidskonsten. Sju konstnärer har bjudits in för att med olika infallsvinklar och material reflektera kring begrepp som hem och hemlöshet.

Samtalet är det första av två fristående.
SAMTAL (DEL II). Onsdag 25 maj med konstnärerna Berit Lindfeldt, Petronella Petander och Helene Schmitz. FÖRKÖP BILJETT SAMTAL (DEL II) 25 MAJ

Restaurang/Café
Café Monika Ahlberg håller öppet till kl 18 denna kväll.

Biljettpris
150 kr Förköp via Tickster
Studentpris 120 kr, biljett köps på museet, föranmälan till kommunikation@thielskagalleriet.se 

Ingår
Fritt inträde från kl 12  till utställningen Ett hem och samlingarna med nordisk konst från sekelskiftet 1900 i originalinredningar från tiden.

Säkerhet/trygghet
Begränsat antal platser. Förköp gäller för att undvika trängsel och köbildning i entrén. Museet håller exklusivt kvällsöppet för detta evenemang.