INSTÄLLD Iréne Berggren föreläser om konstnären som fotograf

Välkommen till en föreläsning med curatorn och fotohistorikern Iréne Berggren om fotografiska självporträtt av konstnärer i nu- och dåtid.

I slutet av 80-talet drev Iréne Berggren tillsammans med sin man Neil Goldstein fotogalleriet Mira Galleri på Upplandsgatan 7 i Stockholm.  Galleriet gjorde en rad uppmärksammade utställningar med fotografer som Nan Goldin, Karl Blossfeld, Weegie och Suzanne Opton. År 1988 fyllde de rummet med ett tjugotal fotografier av Edvard Munch, ett samarbete med Arne Eggum, författare till boken Munch og fotografi.

Irene Berggren ansvarade 1990–2012 för kursen Fotografins historia på Konstfack. Sedan 2000 ingår hon i utställningsgruppen för Centrum för fotografi och skriver regelbundet för den digitala fototidskriften VERK. 

Föreläsningen ingår i entréavgiften

Anmälan: info@thielskagalleriet.se

Evenemanget är en del av programverksamheten kring den pågående utställningen på Thielska Galleriet: Edvard Munchs fotografier. Det experimentella jaget.

Iréne Berggren föreläser om konstnären som fotograf. Foto: Hannah Goldstein