Guidad visning av GARDEN TALES. Contemporary Swedish Sculpture

Välkommen på en guidad visning av sommarens parkutställning GARDEN TALES. Contemporary Swedish Sculpture. Tre samtida konstnärer – Christian Andersson, Fia Backström och Linda Pedersen –  utmanar på olika sätt Thielska Galleriets historia och idétradition i en utställning som kretsar kring aktivism, klimatfrågor, virtual reality, perspektivförändringar och fiktiva karaktärer.

Guider: Amelie Edlund och Linda Pedersen

Utställningen är curerad av Kamarade (Anna Kleberg Tham, Amelie Edlund och Maja Kölqvist).

Fri entré till den guidade visningen i parken.