Edvard Munch på stranden. Nakna män, fotografi och kreativitet vid sekelskiftet 1900

Museichef Patrik Steorn berättar om badet som kreativ miljö, manskroppen som motiv och växelverkan mellan foto och måleri vid sekelskiftet 1900.

Badkulturen blomstrade vid sekelskiftet 1900 och lockade många konstnärer som sökte nya motiv. Vissa använde fotografier från baden som förstudier för målningar, andra gick ytterligare ett steg och gjorde stranden eller badhuset till sin ateljé. Nakna kroppar i rörelse, särskilt män, målades av konstnärer som Edvard Munch, Eugène Jansson, JAG Acke.

Föreläsningen ingår i programverksamheten kring utställningen Edvard Munchs fotografier. Det experimentella jaget.

Ordinarie museientré
Anmälan: info@thielskagalleriet.se

Varmt välkommen!