Tidigare utställningar

Stilla natur. Oskar Bergman

18 februari – 20 augusti 2023

Målaren Oskar Bergman (1879-1963) är nära förknippad med Thielska Galleriet och Djurgården. Med sina 43 verk är han en av de mest representerade konstnärerna i museets samling. Signe Maria och Ernest Thiel spelade en avgörande roll i Bergmans utveckling som konstnär. Förutom tidiga inköp av hans verk gav paret Thiel honom kost och logi i det konstnärshem i Neglinge, Saltsjöbaden, som de finansierade under några år kring förra sekelskiftet. Bergman blev nära vän med sina mecenater, en vänskap som bestod efter att Ernest Thiel hade förlorat sin förmögenhet och sålt galleriet till staten. Då gästade Bergman gärna Thiel på ön Fjärdlång i Stockholms skärgård för att måla.

Djurgårdens natur hade en särskild plats i konstnärens hjärta. Där vistades han om somrarna som barn och inledde sitt närstudium av naturen. Djurgårdens gamla ekar och skogsbackar blev återkommande motiv.

Detaljrika, stämningsfulla landskapsmålningar av främst svensk natur och svenska städer i klara färger och skimrande ljus är kännetecknande för Oskar Bergman. Han arbetade mest i akvarell men även i andra tekniker såsom olja, gouache och blyerts. Bergman var också verksam som grafiker och illustratör. Människor förekommer endast undantagsvis i hans motiv. Istället skildras skog, enstaka träd, vägar, fält och vatten under olika årstider liksom vilda blommor, pittoreska stadsmotiv och skärgården.

Oskar Bergman föddes och verkade huvudsakligen i Stockholm. Han utbildades på Tekniska aftonskolan i fyra år (nuvarande Konstfack) och gjorde flera studieresor ut i Europa. Trots detta omnämns han ofta som självlärd. Bergmans måleri uppfattades ibland som lite egensinnigt av samtiden då han i kontrast till rådande abstrakta och nonfigurativa ideal konsekvent höll fast vid sin naturtrogna stil. Men Bergman var inte opåverkad av dåtidens strömningar. Särskilt i början av sin karriär, kring sekelskiftet 1900, tog han starka intryck av japanska träsnitt och symbolismen liksom av den tidiga renässansen. Det fanns även samtida förebilder; han beundrade bland annat Gustaf Fjaestads snömålningar och Axel Sjöberg skärgårdsmotiv.

Det är sällan några dramatiska skeenden i Oskar Bergmans måleri. Till skillnad från landskapsmålarna under romantiken återger han inte vidsträckta vyer eller dånande vattenfall. Hans tolkningar av naturen är återhållsamma och fridfulla. Det är stilla natur i litet format med stor detaljrikedom, ibland nästan fotorealistiskt. Samtidigt har motiven en påfallande sagostämning. Lite av magin i Bergmans målningar handlar om att de pendlar mellan olika tillstånd, att de trots de återkommande motiven är svårbestämda.

Oskar Bergmans lyriska skildringar av landskap och städer i Sverige, södra Italien och Frankrike är allmänt omtyckta och förekommer regelbundet på marknaden. Ändå är han en förhållandevis okänd konstnär idag. Thielska Galleriet introducerar Oskar Bergmans konstnärskap för en ny generation besökare och samtidigt ge redan invigda möjlighet att återupptäcka hans magiska värld i en fördjupad, tematisk presentation med över 150 verk i skilda tekniker.

Press om utställningen


Bilder

Oskar Bergman, <em>Reflexer</em>, 1905, pastell och tusch. Foto: Thielska Galleriet
Oskar Bergman, <em>Olivlund Italien</em>, 1913-46, privat ägo. Foto: Per Myrehed
Oskar Bergman, <em>Majkväll över Strömmen</em>, 1945, privat ägo. Foto: Bukowskis
Oskar Bergman, <em>Blommor vid sjö</em>, 1950-tal, privat ägo. Foto: Per Myrehed
Oskar Bergman, <em>Snöfall över skärgård</em>, 1962, privat ägo. Foto Per Myrehed