Maria Friberg, Still Lives 11, 2008 (beskuren).
Tidigare utställningar

Nästan där. Maria Friberg

16 september 2023 – 3 mars 2024 

Thielska Galleriet har bjudit in konstnären Maria Friberg för att skapa en dialog mellan hennes konstnärskap och museets samlingar. Samarbetet är en del i en större satsning på att belysa Thielska i ett samtida ljus. Friberg har fritt fått välja verk ur makarna Thiels konstsamling från förra sekelskiftet som hon speglar i ett urval av sina egna fotografiska verk och videor.

Nästan där pekar på det glapp som råder mellan nu och då. Så mycket är annorlunda, men också sig likt. Vi tycker oss förstå historien och ändå förstår vi den inte. Därför blir Maria Fribergs interagerande med samlingen en fråga om turtagning: hennes konst erbjuder nya perspektiv på galleriets konstverk, men ger också en fördjupad bild av olika teman i hennes eget konstnärskap.

Maria Friberg, Still Lives #4 , 2003–2007.

Maria Friberg är ett självklart val för Thielska Galleriet. I en samling dominerad av manliga konstnärer och porträtt av män är det viktigt att, som Friberg, vända blicken. I hennes konst intar män ofta traditionellt kvinnliga poser; de är passiva, sårbara, vilsna och vackra att se på. Motsatsförhållandet mellan manligt och kvinnligt ifrågasätts.

Förmågan att skildra mannen på ett annorlunda vis; bortom makt, kontroll och självsäkerhet, slår an en intressant ton i museets historia. Den ambivalens som Maria Friberg visar på i den traditionella mansrollen var även utmärkande för bankiren och finansmannen Ernest Thiel, en av Sveriges rikaste män i början av 1900-talet. Thiel var ovillig att axla sin tids borgerliga mansroll. Han sökte frigörelse och intellektuell stimulans, ville inte bara vara bankdirektör utan även skriva poesi och skapa en fristad för konst och konstnärer.

Nästan där tar detta sökande och osäkra, flytande tillstånd som utgångspunkt, när något är i förändring och målet nästan nås. Utställningen sätter på så vis såväl samlingen som samlaren i nytt ljus och ställer frågor om dåtidens och samtidens föreställningar om det manliga. Ett annat tema som berörs är mannens förhållande till och osäkerhet inför naturen. Paret Thiels samling innehåller många målningar med stämningsfulla landskaps- och skogsmotiv med vatten som ett framträdande element, något som också har intresserat Maria Friberg i hennes undersökande av enkla dikotomier som natur/kultur.

Dessutom spelar pilarna på Djurgården en särskild roll för såväl Maria Friberg som för Thielska Galleriet. Välkommen att upptäcka detta och andra spännande samband och skillnader i höstens stora utställning Nästan där.


Maria Friberg (f. 1966 i Malmö) studerade vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1989–95. Hon bor och arbetar i Stockholm och Örbyhus. Friberg är en av våra mest hyllade konstnärer och arbetar främst med fotografi och video. Hon har ställt ut separat på bl.a. Moderna Museet och Fotografiska i Sverige liksom på en mängd platser internationellt såsom Santa Barbara Contemporary Arts Forum, Kalifornien, Conner Contemporary Art, Washington DC och Pi Artworks, London. Hennes verk är representerade i många samlingar, bl.a. på Moderna Museet i Stockholm, Kiasma i Helsingfors, Museum of Fine Arts Boston och Denver Art Museum.

Läs mer på mariafriberg.com


Tack till våra långivare:
Maria Friberg, Hasselbladstiftelsen, Moderna Museet, Ståhl Collection, Åmells Konsthandel och privata ägare.


Bilder

Elis Åslund, <em>Kaskaivo</em>, Kvikkjokk, 1899, Thielska Galleriet.
Maria Friberg, <em>Still Lives #4 </em>, 2003–2007.
Maria Friberg, <em>Handed 2</em>, 2022.
Björn Ahlgrensson, <em>Stranden</em>, 1902, Thielska Galleriet.
Maria Friberg, <em>Almost There</em>, 2000.
Eugène Jansson, <em>Staden i solnedgång</em>, 1897, Thielska Galleriet