Tidigare utställningar

Ögonblick / Moments. Skulpturer av Karin Wiberg

1 juni – 1 oktober 2017

Karin Wibergs karaktärsfulla skulpturer av människor och djur är uppfyllda av lugn och eftertänksamhet. Under sommaren tar hennes verk  plats i olika delar av Thielska Galleriets park – några skulpturer står väl synliga, andra mer dolda. Tillsammans leder de en vandring som låter besökaren upptäcka lite oväntade platser. Utställningen blir en möjlighet att sakta ner och njuta av stillheten under den gamla eken eller vyn ut mot fruktträden och de solbelysta gränsslänterna.

Karin Wiberg, Stor grå man, 2006, bränd bemålad lera. Foto: Ida Magntorn

Karin Wiberg, Hare I–III, 2017, bränd bemålad lera. Foto Ida Magntorn

Karin Wiberg, Stor grå man, 2006, bemålad bränd lera

Karin Wiberg, Flicka med svallande hår, 2014, bemålad bränd lera

Karin Wiberg, Androgyn, 2006, bränd och bemålad lera. Foto: Andreas Larsson (placerad i museets reception)

Karin Wiberg, Stort rådjur I, 2014, bränd bemålad lera (ett snarlikt verk med samma titel utfört 2017 visas i Thielska Galleriets park)

Karin Wiberg i mossträdgården The Forest of Wisdom i Komatsu,  Japan. Foto: Gustav Karlsson Frost/Frosty

Karin Wiberg. Foto: Gustav Karlsson Frost/Frosty

Karin Wiberg, Grå man, 2006. Foto: Ida Magntorn (verket visas inte i utställningen)