Tidigare utställningar

Meta Isæus-Berlin – Smygkuvning

7 december 2012 – 20 januari 2013

I Meta Isæus-Berlins installationer finns en estetisk skärpa där platsen för berättelsen utgår från idén om hemmet. I sina verk använder hon scenstrukturer som ett visuellt ramverk. Välbekanta miljöer får en drömsk ton där tingen och materialen har betydelse och berättar om sig själva. Tid och minne, dröm och verklighet vävs samman.

I verket Smygkuvning finns en antydan, en oro och en pågående rörelse. I rummet skapas en förtätning och ett psykologiskt drama, där åskådaren blir vittne. Verket är den första nya installationen Meta Isæus-Berlin presenterar sedan 2006. Till installationen ingår även diptyken I varje slut finns en början.

Meta Isæus-Berlin (f. 1963) rönte stor uppmärksamhet under nittiotalet för sina installationer som har visats på utställningar runt om i världen, bland annat på biennaler som Johannesburg, Istanbul och Venedig. Under senare år har Isæus-Berlin främst arbetat med måleri och haft separatutställningar på Baukunst Galerie i Köln och Galeri Sophie Scheidecker i Paris. I Sverige har hon ställt ut separat på bland annat Galleri Andersson/Sandström, på Liljevalchs konsthall och på Bohusläns Museum. Meta Isæus-Berlin är utbildad på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm samt på Konstfack under sent åttiotal och tidigt nittiotal. Hon finns representerad på bland annat Moderna Museet i Stockholm, Kiasma i Helsingfors, Malmö Konstmuseum och på Magasin 3, Stockholm.