Tidigare utställningar

Maria Adlercreutz. Med världen i väven

8 oktober 2016 - 5 februari 2017

Maria Adlercreutz (1936-2014) fann en konstnärlig drivkraft i att låta alla livets delar och hela omvärlden flöda rakt in i vävkonsten: dess fasor, orättvisor och allvar lika väl som dess vardag, skönhet, och inre mystik. Med intensivt mänskligt och politiskt engagemang var hon en av de som placerade textilt hantverk mitt i skärningspunkten för de konstnärliga och politiska debatterna. Idag framstår Adlercreutz som en av de mest inflytelserika förnyarna av svenskt textilhantverk under efterkrigstiden.

Utställningen på Thielska Galleriet är den första retrospektiven över Adlercreutz verk, med verk från 1960-talet till 2010-talet. Det är en bred presentation av konstnärskapet med starka verk om global solidaritet som visas tillsammans med närstudier av naturen och vävda bilder om arbetande kvinnors historia och personliga verk med motiv ur konstnärens eget liv. Naturens krafter och dess inneboende förmåga att skapa oförutsägbara mönster och motiv tycks ha varit en stor källa till inspiration. Men även den egna, inre världen av känslor, erfarenheter och vittrande minnen. Med inkännande bildvävar av människor i kamp har Adlercreutz berikat den svenska porträttkonsten med en global motivkrets och textila material.

Det finns även en personlig anknytning till Thielska Galleriet då Maria Adlercreutz växte upp i museets intendentbostad. Fadern var konstnären Akke Kumlien, intendent under 1940-talet. Senare i livet hade hon åter sin bostad och arbetsplats på Blockhusudden, granne till museet. Adlercreutz vävar låter konst och formgivning kombineras med politisk agenda och med ett globalt perspektiv. Hennes verk har stor relevans i vår egen samtid, inte minst genom att betona värdet av handens arbete.