Tidigare utställningar

Edna Martin

Pågick till den 3 september

1983