Tidigare utställningar

Carl Fredrik Reuterswärd

27 december 1984 – 24 februari 1985