Tidigare utställningar

"Spegling är första steget mot konst" – Tora Vega Holmström

10 september 2022 – 29 januari 2023

I höst visar Thielska Galleriet den första separatutställningen i Stockholm sedan 1945 med den banbrytande modernisten Tora Vega Holmström (1880-1967). Hennes konstnärskap domineras av kraftfulla porträtt och expressionistiska experiment. Under en resa till Finland 1912 ägde Holmströms koloristiska frigörelse rum – som hon själv skrev: ”Spegling är första steget mot konst.” Därefter gav målningar som Främlingar (1913-14) och Utanför ett musikcafé, Biskra (1929) konstnären ett nationellt, och i viss mån internationellt, genomslag efter att de visats på utställningar i London och Paris.


Utställningens utgångspunkt är Carl Wilhelmsons Målarinnor (1902) i museets samling, en allegori över konstnärskapets allvar, ovisshet och kamp där Holmström återges tillsammans med studiekamraterna Adelheid von Schmiterlöw och Hanna Borrie. Trion var Wilhelmsons elever vid Valands konstskola i Göteborg och kallade sig själva för ”De tre musketörerna”. Av dessa var det bara Holmström som fick en karriär som konstnär. Syftet med utställningen är att lyfta fram ett spännande konstnärskap som anknyter till och kommenterar Thielska Galleriets konstsamling, där endast 9 av lite drygt 100 representerade konstnärer är kvinnor.

I utställningen presenteras främst Tora Vega Holmströms första trettio år som konstnär. Stilistiskt vandrar hon från en dunkel pointillism och jugendstil via mosaikartade färgfält och böljande linjer mot en vibrerande expressionism. Målningarna berättar om kvinnlig rösträtt, arbetarklassens villkor och posttraumatisk stress hos det första världskrigets överlevande kolonialsoldater – Tora Vega Holmström gick sin egen väg både i sitt liv och i sin konst.

Utställningskatalog

Publicerade artiklar om utställningen

Digitala minivisningar

Tora Vega Holmtröm, Figurkomposition, 1916, Stiftelsen Tomelilla Konstsamling.
Tora Vega Holmström, Porträtt av Gerda Kjellberg-Romanus, 1916, privat ägo. Foto: Per Myrehed
Tora Vega Holmström, Anna Paulina, 1909, privat ägo. Foto: Per Myrehed
Carl Wilhelmson, Målarinnor (Fr. v. Adelheid von Schmiterlöw, Hanna Borrie och Tora Vega Holmström), 1902, Thielska Galleriet
Tora Vega Holmström, Främlingar, 1913-14, Moderna museet. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet
Tora Vega Holmström, Självporträtt med blå klänning, ca 1916, privat ägo. Foto Per Myrehed
Tora Vega Holmström, Ung man med fiskar, 1918, Göteborgs konstmuseum. Foto: Hossein Sehatlou/Göteborgs konstmuseum
Tora Vega Holmström, Tavastlänningar, 1912, Malmö Konstmuseum. Foto: Malmö Museer