Törnemans "Nattcafé" uppe i museet

Axel Törnemans (1880-1925) målning Nattcafé har fått nytt liv och de giftgröna spegelklädda väggarna gnistrar som aldrig förr! Motivet är hämtat från Café du Rat Mort i Paris där Törneman tidigt drogs in i bohemlivet. Den färgsprakande målningen väckte sensation i Sverige 1907 där musiken, dansen, ishinken, det elektriska ljuset och människornas absintbeslöjade blickar associerades med såväl modernitet som dekadens. Samma år köpte Ernest Thiel Nattcafé direkt av Törneman, som skrev: ”Thiel tänker visst så småningom skaffa sig en samling af mina arbeten. Och han har endast förstklassig konst i sitt gallerie så jag behöver icke skämmas för sällskapet.”

Törneman blivit en portalfigur för det moderna i svensk konsthistoria och nu hänger Nattcafé framme i Munchsalen för första gången på tre decennier. Målningen hade sedan 1994 varit placerad i ett mindre rum på entréplanet i en fast väggmontering. Under våren 2020 har målningen frigjorts från väggen, rengjorts och restaurerats av konservator samt fått en ny ram. Den renoverade målningen hänger nu på samma vägg uppe i museet där den hängde då Ernest Thiel överlät Thielska till staten.

För er som vill ha mer öppnar utställningen ”Axel Törneman. Bohemliv & modernitet” på Thielska Galleriet under våren 2021.

Renovering och omplacering av Nattcafé har gjorts möjligt tack vare generöst stöd från Fredrik Posse