Thielska inleder samarbete med Riksantikvarieämbetet

6 maj 2021

Konservatorer från Riksantikvarieämbetets Kulturarvslaboratorium i Visby besöker denna vecka Thielska Galleriet för att med ett mobilt röntgenrör, UV- och IR-ljus fotografera fyra äldre målningar i museets samling. Verken är tillskrivna Lucas Cranach den äldre, El Greco respektive Tintoretto, tre av Europas främsta renässanskonstnärer.

Med den digitala tekniken ​blir bilderna direkt tillgängliga. Det går att tyda lager av restaureringar och konserveringstekniker som använts genom åren och därigenom delvis bekräftar verkens ålder. Tintorettos målning Kristi begråtande – ett inköp Ernest Thiel gjorde genom den tyske konsthandlaren Paul Cassirer – visar sig vara ett lapptäcke av dukarterna tuskaft och kypert som fogats samman vid olika tidpunkter.

– Det handlade inte bara om att restaurera och konservera äldre verk in i det längsta utan också om att göra dem gångbara på konstmarknaden, säger Charlotta Nordström, projektledare för ”Hemmuseum som digitalt kulturarv – Thielska Galleriet” och initiativtagare till undersökningen av det äldre måleriet.

Viktiga pusselbitar

Riksantikvarieämbetets materialtekniska fotodokumentation blir viktiga pusselbitar i nästa steg då internationella experter fortsätter analysen och tolkningen med konstvetenskapliga metoder. Genom proveniensforskning (härledning av konstverkets ägare) är målet att följa verken så långt tillbaka i tiden som möjligt för att i bästa fall kunna säkerställa deras ursprung. En ​rådgivare för Thielska Galleriets samlingshistoriska forskning är den italienska konsthistorikern Sarah Ferrari, expert på venetianskt renässansmåleri och knuten till Nationalmuseums forskningsavdelning.

Fredag den 7 maj avslutas undersökningen​​ med fotografering med genombelysning av målningarnas baksidor. I framtiden finns även möjligheter att komplettera med multispektral fotografering, då verken dokumenteras genom olika våglängder av ljus.

Riksantikvarieämbetets Kulturarvslaboratorium i Visby är en resurs för statliga museer och stiftelser som utför tekniska och vetenskapliga undersökningar av konstverk inom ramen för heritage science.