Press Målaren Akke Kumlien. Stunder av vardagslycka

Akke Kumlien, Flanörer och barn med leksak, Paris, privat ägo. Foto: Per Myrehed.

Dan Backman (PDF) ”Ett hem”/”Akke Kumlien” Sällan visat måleri en positiv överraskning, Svenska Dagbladet Kultur, söndag 17 juli 2022

Antik & Auktion (PDF) 2 x Thielska, nr 9 september 2022

Anne Edelstam, Akke Kumlien. Givande stillhet på Thielska Galleriet, Opulens, 30 augusti 2022