Ny antologi om Thielska Galleriet

Thielska Galleriet är en av de mest lysande konstmiljöerna i Europa från sekelskiftet 1900. Det bländvita palatset på Djurgården uppfördes av finansmannen Ernest Thiel för hans samling av nordisk konst med namn som Carl Larsson, Bruno Liljefors och Edvard Munch. I en ny antologi, Thielska Galleriet: Konsten – huset – tiden (Bokförlaget Langenskiöld) belyser sju forskare och profilerade skribenter Thielska Galleriet som kulturarv.

De utförliga essäerna bidrar med nya perspektiv och ny kunskap om Ernest Thiels liv och verk, husets arkitektur, den omgivande parken, konstsamlingens sammansättning, konstsamlandets praktiker och inflytandet från filosofen Friedrich Nietzsche. I det sista kapitlet diskuteras också Ernest Thiels nära band till pressen och det mediestrategiska spel som föregick statens förvärv av konstsamlingen och privatvillans omvandling till ett museum öppet för alla.

Thielska Galleriet: Konsten – huset – tiden är indelad i följande  kapitel:

Patrik Steorn: Ernest Thiel – ett biografiskt porträtt
Martin Rörby: En klanglåda för den moderna konsten
Catharina Nolin: Från skogsbacke till konstnärlig förfining – om trädgården
Per Widén: Thiels konstsamling och Thiels som samlare
Charlotta Nordström: Thiel och tidens konstsamlarpraktiker
Hans Ruin: Thiels Nietzsche
Sophie Allgårdh: Privatpalatset blir museum – en presshistoria

Redaktör och initiativtagare till boken är Patrik Steorn, tidigare museichef för Thielska Galleriet och idag museichef för Göteborgs konstmuseum. Nytagna bilder tillsammans med historiskt material ger liv åt essäerna och gör att läsaren kommer nära konsten och den dynamiska tidsandan vid förra sekelskiftet. Antologin är den första djuplodande publikationen om Thielska Galleriet sedan dåvarande museichefen Ulf Lindes katalog (1978) över samlingarna.

Thielska Galleriet: Konsten – huset – tiden säljs bland annat i Thielska Galleriets museibutik och webbshop.

Nyheten om statens förvärv av Thiels konstsamling och privatvilla blev förstasidesstoff i tidningarna, Svenska Dagbladet 20/12 1924.

Thielska Galleriets premiärdag som museum 7 januari 1925. Reportageteckning av Nils Ringström i Svenska Dagbladet 8/1 1925.