Vernissage: Stilla natur. Oskar Bergman

Välkommen på vernissage för utställningen Stilla natur. Oskar Bergman

Invigning kl 14

Museichef Åsa Cavalli-Björkman hälsar välkommen och presenterar utställningen
Musikern Päyam Tabatabayi framför ett par tonsatta dikter av Oskar Bergmans favoritpoet, den persisk-sufiske diktaren och matematikern Omar Khayyam (1048–1131).

Utställningen Stilla natur. Oskar Bergman ger en bred bild av konstnären och introducerar honom samtidigt för en ny generation. Av utställningens drygt 150 verk ingår ett fyrtiotal i museets egen samling där konstnären haft en självklar plats sedan invigningen 1925.

Oskar Bergman hade en skarp observationsförmåga och utmärkande för hans konst är de detaljerade och ibland nästan fotorealistiska studierna av naturen. De omtalade motiven av björkhagar och vitsippsbackar kan uppskattas rakt upp och ner, men också tolkas i ljuset av mystikern Emanuel Swedenborg och hans korrespondenslära – idén om att det andliga tar gestalt i naturen.

Oskar Bergman var djupt engagerad i Swedenborgs tankar om naturens mening, men också i persisk sufisk poesi och gjorde bland annat illustrationerna till den svenska tolkningen av Omar Khayyams Rubaiyat (Rubaiyat=verser med fyra rader).

Om Päyam Tabatabayi

Vid sidan av kärleken till persisk sufisk musik och poesi är han också uppmärksammad  för sina tolkningar av Evert Taube. År  2020 tilldelades han Taube-stipendiet  från Stiftelsen Taubes värld och året därpå SKAP:s (Svenska kompositörer och textförfattare) stipendium till Evert Taubes minne.

Musikern Päyam Tabatabayi. Foto: Melodi