Samtal: Ulf Linde som museiman och författare

Varmt välkomna till ett samtal om Ulf Linde, författare, konstkritiker och intendent på Thielska 1977–1997.

För första gången samlas ett urval av Ulf Lindes texter i engelsk översättning Essays from a Lifetime in the Arts. Översättare och redaktörer är Kerstin Lind Bonnier och Peter Galassi (Verlag Walther und Franz König, Köln). Bokens kortare artiklar och längre essäer är till stor del hämtade ur Efter hand, 1985, Svar, 1999, Jazz 2004 och Sammelsurium, 2011.

Möt Kerstin Lind Bonnier och Olle Granath i ett samtal i Salongen om Ulf Linde, kritiker, författare, utställningsmakare, renoveringsarbetare, lärare och akademiledamot. Obs, programmet är på svenska.

Moderator är Sophie Allgårdh, intendent på Thielska Galleriet.
Jazzmusikern Mattias Algotsson medverkar på piano en stund före samtalet.
Café Monika Ahlberg håller öppet till klockan 18 denna kväll.

Biljetter kommer inom kort att läggas upp på hemsidan. Anmälan sker tills vidare per e-post till ulla.lundgren@telia.com eller till sophie.allgardh@thielskagalleriet.se.

Kvällen arrangeras av Thielska Galleriets Vänner i samarbete med Thielska Galleriet.

Biljettpris: 140 kr

Ingår

Fri entré till museet från kl 12

Visas i museet

Samlingarna med nordisk konst från sekelskiftet 1900. Utställningen Nästan där. Maria Friberg. Skulpturpark.