Straffbara motiv av Anders Zorn och Carl Larsson i kejsar Wilhelms Tyskland

Välkommen till en föreläsning med Cecilia Lengefeld, som berättar om ett par tyska kriminalfall med koppling till två målningar som finns i Thielska Galleriets samling.

Under 1910-talet satte den tyska kejsarmakten likhetstecken mellan naketmåleri och otukt och år 1911 slog sedlighetspolisen till mot en bokhandel i Berlin som sålde vykort med Anders Zorns målning På klippan från 1904. Året därpå lade tullen i Leipzig vantarna på ett paket med lite större bilder av av Carl Larssons akvarell Modellen skriver vykort från 1906. Paketet var adresserat till Bonnier-förlagets tyska filial i samma stad. Rättsfallen fick stor uppmärksamhet i Kejsarrikets press. Också de tyska och svenska skämttidningarna var på alerten.

Om Cecilia Lengefeld
Cecilia Lengefeld är Dr phil. i skandinavistik och har forskat i nordisk konst vid sekelskiftet 1900. Hon är inriktad på svenska konstnärers karriärer i Tyskland före första världskriget och har publicerat flera böcker i ämnet, däribland Zorn: Resor, konst och kommers i Tyskland (2000), Der Maler des glücklichen Heims. Zur Rezeption Carl Larsson im wilhelminischen Deutschland ( 1993). Hon har  skrivit  texter i ett tjugotal utställningskataloger, däribland Skandinavien och Tyskland 1800-1914. Möten och vänskapsband (1997), En glömd relation. En glömd relation. Norden och Tyskland vid sekelskiftet (1998) och Eugen. Ein Prinz malt Schweden (2006). Cecilia Lengefeld medverkade i många år i Frankfurter Allgemeine Zeitung och är sedan flera år gästskribent i Svenska Dagbladet.