Meta Isæus-Berlin – Installation

Meta Isæus-Berlin
Smygkuvning – 7 december 2012 – 20 januari 2013
Installation

I verket Smygkuvning finns en antydan, en oro och en pågående rörelse. I rummet skapas en förtätning och ett psykologiskt drama, där åskådaren blir vittne. Verket är den första nya installationen Meta Isæus-Berlin presenterar sedan 2006. Till installationen ingår även diptyken I varje slut finns en början.

Läs mer