FULLSATT. Symposium. Konst, politik och fantasi. Arvet efter Helga Henschen

Helga Henschen (1917-2002) var verksam och synlig i många fält i efterkrigstidens Sverige. Politik och vardagsobservationer korsades med konstnärlig vision i Henschens stora produktion av måleri, skulptur, offentlig konst, böcker, illustrationer och karikatyrer. Thielska Galleriets retrospektiva utställning i samband med Helgas 100-årsjubileum är utgångspunkt för detta symposium, som anordnas i samarbete med konstvetenskapen vid Södertörns högskola. Symposiet syftar både till att presentera kunskap om Helga Henschens mångsidiga gärning och att se på hennes arv - på vilka sätt är hennes konst och sjuttiotalets konst verksam idag bland konstnärer, på institutioner, i offentliga rum och inom forskningen?

Kostnad: 150 kr inkl. symposium, utställning, kaffe och kaka. Reducerad entré (studenter och pensionärer) 120 kr. Betalning sker direkt i museets kassa vid entrén, ingen förbetalning.

Anmälan till info@thielskagalleriet.se, senast 22/11

Måndagen den 27 november  2017, kl. 13.00–17.00
13.00–13.30
Patrik Steorn, museichef, Katarina Wadstein MacCleod, docent och Annika Öhrner, lektor: Välkomstord och introduktion

13.30–14.30
Birgitta Holm, professor emerita: Helga Henschen och fem decennier av svensk bildvärld, med utgångspunkt i sin nya biografi över konstnären Som av fåglar genomflugen

14.30–15.00
Kaffe och kaka

15.00 - 15.30
Sara Teleman, illustratör och skribent: Nu och då  – hur 70-talisterna påverkades av 1970-talets illustrationer

15.30–16.00
Birgitta Dahl, f d talman, miljöminister och riksdagsledamot: Konst och kultur i partipolitiken

16.00–16.15
Bensträckare

16.15–16.45
Annika Öhrner, lektor i konstvetenskap: En ros till invandrarna. Några ord om Helga Henschens Tensta och konst i kollektivtrafiken

16.45–17.00 Avslutande kommentarer

Praktisk information
Dörrarna till öppnar kl. 12.00. Café Monika Ahlberg håller extra öppet kl. 12-13 för symposiets deltagare och erbjuder soppa och bröd, kaffe och bakverk till självkostnad. Utställningarna och museibutiken håller öppet hela eftermiddagen.

Vänligen kontakta oss om du får förhinder och inte kan utnyttja din plats. Det är stort intresse för symposiet, så vi vill undvika att platser står tomma.

Hitta till Thielska Galleriet:
https://www.thielskagalleriet.se/besoksinformation/hitta-hit/

Varmt välkommen!