Hetero i konsten. Queerspaning på Thielska Galleriet

Thielska galleriet vänder på perspektiven och gör en visning om heterosexualitet i konsten under Stockholm Pride. Hur konstrueras heterosexualitet? Vad innebär egentligen idéerna om en manliga blick och en kvinnlig blick? Vilka konsekvenser får det när heterosexualiteten ses som en neutral utgångspunkt – i konsten och i livet? Upplev konsten på Thielska på ett nytt sätt – och granska normerna med queera ögon.

Emil Åkerö är konstvetare och museipedagog med erfarenhet av att jobba med frågor kring identitet, sexualitet och genus. Nu tar han sig an Ernest Thiels konstsamling i denna specialvisning.