Hetero i konsten. Queerspaning på Thielska Galleriet

Thielska galleriet vänder på perspektiven och gör en visning om heterosexualitet i konsten under Stockholm Pride. Hur konstrueras heterosexualitet? Vad innebär egentligen idéerna om en manlig blick och en kvinnlig blick? Vilka konsekvenser får det när heterosexualiteten ses som en neutral utgångspunkt – i konsten och i livet? Upplev konsten på Thielska på ett nytt sätt – och granska normerna med queera ögon.

Visningen hålls av Emil Åkerö, konstvetare och museipedagog med erfarenhet av att jobba med frågor kring identitet, sexualitet och genus.

Visningen ingår i entréavgiften.